Viceområdechef med stærk faglig og ledelsesmæssig profil – Specialområde Autisme
Vi søger en viceområdechef, der kan være med til at understøtte driften og udviklingen i et specialområde, hvor fagligt fundament og menneskesyn, godt arbejdsmiljø samt systematik i kvalitetssikringen er på dagsordenen.

Specialområde Autisme skal i de kommende år mestre en bevidst styring mellem drift og udvikling, stabilitet og fornyelse. Vi vil være en bæredygtig organisation, der er funderet i en stabil drift, som samtidig bidrager til udvikling for at sikre borgernes trivsel igennem den nyeste viden på området, høj faglighed og specialisering, et godt arbejdsmiljø samt indsatser af høj kvalitet. Som viceområdechef har man hver især det overordnede samarbejde og ansvar for et antal afdelinger, som er geografisk sammenhængende. Heri ligger der også et ansvar for at sikre koordinering på tværs af organisationen, så du vil skulle balancere mellem at understøtte den enkelte afdelings drift og udvikling, og samtidig bidrage til at understøtte sammenhængskraften og den røde tråd i SAU. Du vil selvfølgelig ikke stå alene med opgaven. Du bliver en del af et stærkt ledelsesteam bestående af en områdechef, en anden viceområdechef samt en faglig udviklingschef - organisatorisk referer du til områdechefen. Hos os er ledelse et holdspil, hvor vi arbejder tæt sammen om opgaverne. Foruden dette samarbejder du med dygtige og kvalificerede afdelingsledere, der hver især har ansvaret for afdelingernes daglige drift. Afdelingslederne refererer til viceområdechefen. Til denne stilling leder vi efter en erfaren leder, der brænder for det tværfaglige samarbejde, da du både får det overordnede ansvar for driftsmæssige områder og hele det administrative område i vores fælles sekretariat, der skal supportere dette. Herudover får du endvidere det organisatoriske ansvar for blandt andet vores arbejdsmiljøorganisation samt matchning og samarbejdet med det sociale tilsyn. Om dig
 • Du kan have en social- eller pædagogfaglig baggrund med en overbygning på diplom- eller masterniveau, men du kan også have en akademisk (eksempelvis samfundsvidenskabelig) uddannelse i ryggen.
 • Du brænder for målgruppen og for ledelse. Du ved hvad der skal til for at motivere ledere og sikre deres følgeskab.
 • Du er resultat- og dialog orienteret og sikrer, at beslutninger implementeres på alle niveauer.
 • Du bidrager til en tydelig og gennemsigtig kommunikation i samarbejdet mellem afdelingerne, sekretariatet og Autismefokus.
 • Du har flair for administration, modet til ledelse og handler rettidigt - og forstår at sætte tempoet derefter.
 • Du kan formidle sammenhængen mellem socialområdet og SAUs vision og strategier, så det skaber retning, mening og engagement hos medarbejderne.
 • Du vil gerne bidrage til et aktivt LMU, har fokus på det gode arbejdsmiljø og er i øjenhøjde med dine kollegaer.
 • Du er tydelig i din ledelsesstil, du er lydhør og inddragende, men træffer gerne beslutningerne, når meningerne er mange. Du er ikke bange for at stå på mål for dine beslutninger.
Vi tilbyder
 • Gode personlige muligheder for udvikling, videre uddannelse og kompetenceudvikling
 • Et meningsfuldt arbejde, hvor du er med til at udvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til autistiske voksne.
 • En plads på vores hold, som stiler mod en høj specialisering kombineret med dokumenteret kvalitet og stærk faglighed i indsatsen. Vi vil være kommunernes foretrukne valg til autistiske borgere.
 • At blive del af en handlekraftig og ambitiøs ledelse, som tager ledelse seriøs, og som brænder for at gøre en forskel for vores borgere - ved at sikre, at vi når målene igennem vores strategi og regionens målbillede.
 • Indflydelse på udviklingen i Specialområde Autisme.
 • Et samarbejde med dedikerede ledere og medarbejdere, som alle arbejder i henhold til vores faglige fundament og menneskesyn.
Om Specialområde Autisme Specialområde Autisme - i daglig tale SAU - er ét af i alt otte specialområder indenfor Region Midtjyllands specialiserede socialområde med den fælles vision at skabe sammenhæng og tilfredshed med borgeren som aktiv medborger. SAU er organiseret med en områdechef, en faglig udviklingschef, to viceområdechefer og pt. 26 afdelinger fordelt over hele Region Midtjylland, og der er tilknyttet en afdelingsleder til hver. Flere af afdelingerne har både døgn- og beskæftigelsestilbud. Specialområdet har egen administration, der supporterer afdelingerne med økonomi, HR, kvalitet, udvikling og sekretariat. Ydermere har vi egen konsulentenhed, Autismefokus, som sammen med administrationen ligger i Hinnerup, hvor også områdeledelsen har base. I alt har specialområdet ca. 600 medarbejdere og et driftsbudget på omkring 250 mio. kr. Vi har vores egen faguddannelse, Autismepiloten, som vi tilbyder alle faste medarbejdere og som vi sælger til eksterne. Vi er desuden leverandør til VISO. Du kan læse mere om SAU her www.sau.rm.dk Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdechef Vivian Elkjær på tlf. 24 64 33 02. For tilsendelse af funktionsbeskrivelse og faglige fundament, send en mail til HR konsulent Charlotte Lorenzen på [email protected] Løn- og ansættelsesvilkår Der er tale om en fast stilling, med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland. Lønniveauet forhandles med udgangspunkt i 600.000 kr. årligt ex. pension Vi forventer, at du har kørekort og adgang til bil. Du får kontor på Samsøvej 33 i Hinnerup, (indtil vi i løbet af 2023 flytter vores administration til Silkeborg), men må forvente at være synlig og bruge størstedelen af din tid på de afdelinger, som du har det direkte samarbejde med. Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er den 11. september 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Første samtalerunde finder sted den 20. september og for dig der går videre til anden samtalerunde den 29. september, er en profilanalyse en del af processen, Tiltrædelse 1. november 2022. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00