Vil du være med til at styrke danskernes mentale sundhed? - Velliv Foreningen - Ballerup / Danmark
Forskningskonsulent som kan styrke danskernes mentale sundhed gennem flere og bedre forskningsprojekter

Velliv Foreningen er i dag Danmarks største aktør inden for støtte til forskning i fremme af mental sundhed på arbejdspladsen. Foreningen har de sidste fire år støttet 29 forskningsprojekter, flere hundrede arbejdspladsprojekter og lokale projekter i civilsamfundet med over 200 mio. kr. Vores ambition er at fremme trivsel, positive arbejdsfællesskaber og mental sundhed i arbejdslivet. Det gør vi gennem støtte til projekter og partnerskaber med private virksomheder, organisationer, forskningsmiljøer og andre relevante aktører på området samt gennem analyser, kampagner og arbejdspladsrettet forskning og egne signatur projekter. Vi har analyseret udfordringerne på forskningsområdet og formuleret en ny strategi. Det er afgørende for os, at forskningsaktiviteterne bliver mere tværfaglige og langsigtede, og sigter på at løse konkrete udfordringer sammen med arbejdspladserne, samt at de formidles og udbredes til inspiration og virkningsfulde metoder til virksomhederne. Vi søger nu en kollega, som kan sikre, at vores forskningsprojekter designes, sådan at de integreres i praktisk anvendelse på danske arbejdspladser og skaber nytænkende initiativer, ny viden, nye metoder eller værktøjer. Om jobbet Som forskningskonsulent kommer du til at arbejde inden for et spændende og aktuelt arbejdsfelt. Du får ansvaret for at videreudvikle vores forskningsaktiviteter, som omfatter analyser og vurderinger af forskningsansøgninger, rådgivning, møder og netværksaktiviteter blandt forskere og relevante interessenter. Derfor skal du både understøtte og rådgive ansøgere og agere som initiator og sparringspartner ifm. iværksættelse af og videreførelse af forskningsprojekter og desuden medvirke til at sikre tilknytning til arbejdspladserne. Du bliver en del af afdelingen "Mental Sundhed og Kommunikation", hvor du får erfarne, dedikerede og højt kvalificerede kollegaer. Vi arbejder sammen - med ambitioner om kvalitet, læring og udvikling. Vi har tætte samarbejdsflader internt i sekretariatet og med mange eksterne samarbejdspartnere. Stillingen er på fuld tid og med reference til chef for Mental Sundhed og Kommunikation, Lars Bo Pedersen, og er uden personaleledelsesansvar. Dine opgaver og ansvar
 • Dialog og sparring med forskningsansøgere
 • Formidlings- og netværksaktiviteter for støttede forskere med fokus på deling af erfaringer, synergi, læring og samarbejde i forskningsprojekterne
 • Opsøgende dialog og rådgivning om Velliv Foreningens forskningsambitioner i relevante forskningsmiljøer
 • Ansøgningsbehandling og indstillinger til bestyrelsens uddelingsmøder
 • Samarbejde med eksterne forskningssagkyndige omkring prækvalifikationer og ansøgninger
 • Opfølgning på projekter og opsamling af viden om resultaterne
 • Bidrage til at udbrede resultater og formidle inspiration til branche- og arbejdsmarkedsorganisationer, erhvervsnetværk og virksomheder.
Desuden omkring opgaverne
 • Samarbejde med vores kommunikationsmedarbejdere om projektresultater til foreningens egne og eksterne medier
 • Medvirken ved løbende optimering af arbejdsgange og systemer især i forbindelse med forskningsindsatsen
 • Medvirke i Velliv Foreningens øvrige aktiviteter f.eks. signaturprojekter, der bygger på forskningsbaseret viden
 • Deltage i sekretariatets øvrige opgaver efter behov
Faglige erfaringer og kompetencer Vi forventer, at du har god indsigt i forskningsprojekter og forskningsansøgninger, gerne inden for arbejdsmiljø, trivsel og mental sundhed, og det vil være en fordel med kendskab til mentale sundhedsudfordringer på private arbejdspladser. Vi forestiller os, at du har et stærkt engagement ift. at udvikle forskningsindsatser som skaber effekt. Du arbejder formentlig i dag med at styrke anvendelsesorientering af forskning i en virksomhed, arbejdsmarkedsorganisation, forsknings- og vidensinstitution eller rådgivningsvirksomhed. Vi lægger vægt på, at du kan dokumentere gode resultater og har følgende erfaringer og kompetencer:
 • Praktisk erfaring med at rådgive om og vurdere forskningsprojekter i relation til virksomheder og organisationer på arbejdsmarkedet
 • Kendskab til forskningen i mental sundhed, og kendskab til metoder og forskningstilgange
 • Vant til at arbejde med forskere som dine samarbejdspartnere, og optimalt set et netværk i relevante forskningsmiljøer på universiteter, arbejdsmedicinske klinikker og blandt andre forskningsaktører
 • Godt kendskab til forebyggende mentale sundhedsindsatser og psykiske arbejdsmiljøudfordringer på danske arbejdspladser
 • Kendskab til forskernes og forskningsmiljøernes rammer og arbejdsbetingelser og erfaringer med at formidle og binde forskning sammen med virksomheder
 • Vant til at samarbejde med kolleger om at opsamle og systematisere viden og sætte dette i anvendelse
 • Vant til at formidle og præsentere til tider komplekst materiale og give oplæg/præsentationer ved eksterne arrangementer
 • Erfaring med projektdeltagelse eller projektledelse af projekter inden for mental sundhed på arbejdspladser en fordel
 • Relevant uddannelse, f.eks. folkesundhedsvidenskab, arbejdsmiljøplanlægning, organisationspsykologi el.lign. evt. suppleret af en Ph.d. på feltet mental sundhed
Personlige kompetencer Du trives med at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor vi kender hinandens opgaver og hjælper til, så vi sikrer sammenhæng. Herudover vil vi gerne have en kollega med følgende personlige kompetencer og egenskaber:
 • Analytisk, talstærk og har godt overblik over ofte omfattende projektdokumentation
 • Struktureret og god til at forstå projekter og planer
 • Ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
 • Kvalitetsbevidst og med kritisk sans
 • Engageret og en god rådgiver
 • Tillidsfuld og samarbejdsorienteret
 • Serviceminded, fleksibel og hjælpsom og god sparringspartner
Vi tilbyder Velliv Foreningen bor i nye og indbydende lokaler i Ballerup med frokostordning og er en del af et levende hus med højt til loftet. Der er gode udviklingsmuligheder samt mulighed for at præge og forme jobbet. Du tilbydes attraktive ansættelsesvilkår, herunder 7 ugers ferie. Lønnen afspejler stillingens ansvar og opgaver samt dine kompetencer og erfaring. Din ansøgning Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås i fortrolighed hos konsulent Henriette von Essen-Leise, tlf. 2943 5048. Du er også velkommen til at kontakte chef for Mental Sundhed og Kommunikation Lars Bo Pedersen på [email protected]. Arbejdsstedet er Lautrupvang 10, Ballerup, og nu og da ved møder i hele landet. Ansøgning og CV uploades (referencenummer DK-09485) senest den 6. oktober 2022 kl. 9. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Der afholdes samtaler hhv. den 13. og 24. oktober 2022. Der vil være test mellem første og anden samtale. Vil du vide mere om Velliv Foreningen, kan du læse mere på vellivforeningen.dk særligt under forskning eller se foreningens øvrige kommunikationskanaler og platforme.
Om Velliv Foreningens almennyttige arbejde
Velliv Foreningens almennyttige aktiviteter er koncentreret omkring mental sundhed, og vi uddeler midler som en fond. Vi har siden 2018 uddelt næsten 300 mio. kr. til projekter, som er med til at fremme mental sundhed i arbejdslivet og i civilsamfundet. Vores fokus er private virksomheder, og vi støtter projekter på enkeltvirksomheder, større brancheindsatser, analyser, kampagner og arbejdspladsrettet forskning.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00