Vil du være teamleder i den sekretariatsafdeling, der understøtter ledelsen på Danmarks største psykiatriske hospital?
I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi hele tiden på bedst muligt at løse den samfundsopgave, vi har ansvaret for. Vores opgave er at sikre, at vores behandling skaber mest mulig værdi for patienter og pårørende. Hvis du vil være med til at understøtte det som teamleder i vores sekretariatsafdeling, så læs videre.

Søg dette job
Dit ansvarsområde Du får en helt central rolle i forhold til de interne beslutningsprocesser i Region Hovedstadens Psykiatri, der er forankret i teamet. Du får det faglige ansvar for den juridiske rådgivning af hele hospitalet, og du bliver en vigtig bidragsyder i forhold til at understøtte direktion og hospitalsledelse professionelt og effektivt med rådgivning af høj kvalitet. Du får ansvaret for den daglige ledelse og løbende udvikling af et team på i alt 11 medarbejdere. Vi forventer, at du gennem en motiverende, tillidsfuld og lyttende ledelsesstil kan lede medarbejderne i teamet, så deres forskellige kompetencer bringes i spil i forhold til opgaverne i et uformelt arbejdsmiljø præget af både høj faglighed og høj trivsel samt professionel sekretariatsbetjening. Mere om jobbet
 • Du får et spændende og udfordrende lederjob i sundhedsvæsenets maskinrum - midt i spændingsfeltet mellem sundhedspolitik, strategi, sundhedsfaglighed og hospitalsdrift.
 • Du får mulighed for at bidrage med dine kompetencer og erfaringer på en arbejdsplads, der har et meningsfuldt formål - nemlig at hjælpe psykiatriske patienter godt videre til en bedre hverdag.
 • Du bliver leder for et team med meget kompetente og engagerede medarbejdere.
 • Du får en bred kontaktflade til vores direktion, ledere i øvrigt og medarbejdere på hele hospitalet samt til eksterne samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og til patient- og pårørende organisationer.
 • Du bliver en del af en velfungerende ledergruppe, hvor vi åbent deler vores erfaringer med hinanden.
 • Du bliver understøttet via undervisning og sparring, så du udvikler dig som leder.
Teamets opgaver og den samlede Sekretariatsafdeling Teamets opgaver spænder bredt og består overordnet af:
 • sekretariatsbetjening af direktionen og hospitalsledelsen samt strategi- og organisationsudvikling og udarbejdelse af bidrag til betjening af de politiske udvalg i regionen.
 • generel juridisk rådgivning ift. hele hospitalet herunder om GDPR, undervisning af sundhedspersonalet i bl.a. forvaltningsret og sundhedsret samt klagesagsbehandling.
 • koordineringen af arbejdet med nedbringelsen af anvendelsen af tvang i forhold til Sundhedsstyrelsen mv., sekretariatsbetjening ift. det tværsektorielle samarbejde samt kontakt til patient- og pårørendeorganisationer og samarbejdet med politiet, kommunerne og kriminalforsorgen. Desuden har teamet ansvaret for journalføringen på hospitalet.
Du bliver en del af en afdeling med i alt 45 medarbejdere, der er fordelt i 4 teams med hver deres teamleder. De øvrige teams har ansvaret for kommunikation og pressehåndtering, for information og rådgivning af borgere og pårørende samt for koordineringen af hospitalets forskningsaktiviteter. De 4 teamledere udgør sammen med stabschefen afdelingens ledergruppe. Om dig Det er ikke et krav, at du har ledererfaring, men du skal have lyst til ledelse og til at arbejde med udviklingen af dig selv som leder. Derudover forestiller vi os, at du:
 • er uddannet jurist, men du behøver ikke at have erfaring med sundhedsret
 • har stærke samarbejdsevner, da teamet navigerer på mange områder med forskellige aktører
 • kan sikre et arbejdsmiljø, der er præget af ro og overblik, også når der er travlt
 • kan ændre prioriteringer i forhold til de aktuelle behov
 • kan varetage kvalitetssikring af teamets juridiske rådgivning og sagshåndtering
 • har mod på at forbedre de komplekse processer, teamet har ansvaret for
 • ser værdien i at understøtte vores sundhedspersonale og ledelse bedst muligt.
Løn - ansættelsesvilkår Du ansættes i en fuldtidsstilling som chefkonsulent med ledelsesansvar i Sekretariatsafdelingen med reference til afdelingens stabschef. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Vi er indstillet på at forhandle tillæg, der passer til dine kvalifikationer. Vi vil gerne have, at du tiltræder stillingen den 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter. Spørgsmål og ansøgningsfrist Du er meget velkommen til at kontakte stabschef Charlotte Ahrendt Steen på mobilnummer 4193 2318, hvis du har spørgsmål til stillingen. Hvis du er interesseret i stillingen, skal du sende din ansøgning vedlagt CV samt relevant dokumentation for din uddannelse. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden senest d. 30. maj 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 22 og 23. Vi forventer at anvende test i rekrutteringsforløbet. Om Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital med ca. 5.400 medarbejdere. Vi har fokus på at skabe værdi for patienten, når vi behandler børn og voksne i Region Hovedstaden med psykiske sygdomme. Måden vi arbejder på i Region Hovedstadens Psykiatri Hos os bliver du en del af en forbedringskultur, hvor vi styrer efter at skabe mere værdi for patienterne. I dagligdagen betyder det, at du sammen med dine kolleger har fokus på systematisk at forbedre kvaliteten i jeres arbejde, sikre kompetenceudvikling og effektive arbejdsgange ud fra patienternes ønsker og behov.
  Søg dette job
  DET HANDLER OM LIV
  Om at forbedre liv, forstå liv og forandre liv. Om sammenhængen imellem krop, sind og omverden. I Region Hovedstadens Psykiatri hjælper du mennesker med psykisk sygdom til at mestre eget liv.

  Det handler også om dit arbejdsliv. Du træder ind i en verden af muligheder og mangfoldighed. Et sted med et stærkt vidensmiljø, hvor vi hele tiden arbejder med at forbedre os for at skabe værdi for patienten. Et sted, hvor du hjælper mennesker og vokser fagligt.

  Du får et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv.

  Fakta
  Danmarks største psykiatriske hospital fordelt på 10 centre
  Behandler 50.000 patienter årligt
  Introforløb for nye medarbejdere
  Forgangshospital for patientinddragelse.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen