Visionær og forandringsdrevet Regionsdirektør til Region Nordjylland
Brænder du for at forbedre sundhedsvæsenet? For Nordjylland og udviklingen her? Har du solid ledelseserfaring, kan du demonstrere resultater, og trives du bedst der, hvor drift møder politik? Er du også fagligt stærk på dit område, kan du implementere politiske ønsker, lede hospitalerne i regionen og naturligt sætte dig i karakter, men stadig bevare gode samarbejdsevner og et spændende arbejdsmiljø? Så er det dig, vi gerne vil se som vores nye regionsdirektør.

Opgaven Region Nordjylland har ambitioner. På vores patienters vegne, på regionens vegne og på vegne af de medarbejdere og ledere, der hver dag yder en stor indsats. Vi tager et nyt universitetshospital i brug i 2026, og vi har en strategi med fokusområder, hvor elementer som sammenhæng og nærhed, sikkerhed og kvalitet for patienten, respekt for patientens tid, en ren og grøn region er blandt de centrale dele. Regionen har i 2023 et budget på ca. 13 mia. kr., og der er ca. 12.000 fuldtidsstillinger. Relationerne Regionsdirektøren fungerer som regionens administrative topchef i direktionen sammen med to koncerndirektører og varetager formandsposten i de centrale ledelses- og samarbejdsorganer i regionen. Hospitalsdirektører og psykiatridirektør refererer til Regionsdirektøren. Regionsdirektøren skal være relationel stærk. Du skal også indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med de 11 kommuner, erhvervsvirksomhederne og uddannelsesinstitutionerne i regionen, de faglige organisationer, de praktiserende læger og de øvrige regioner samt nationale aktører med betydning for sundhedsvæsnet, og hvor dit netværk derfor er af betydning. Ansvaret Regionsdirektøren har det overordnede administrative ansvar for regionens drift og udvikling, herunder også socialområdet, regional økonomi og udvikling. Du har også det overordnede ansvar for regionens strategi, den økonomiske styring og personalepolitikken. Regionsdirektøren fungerer som bindeleddet mellem regionens politiske og administrative ledelse, og direktøren skal således - i et tæt samspil med den øvrige ledelse og medarbejderne - virkeliggøre de politiske målsætninger og fokusområder. Men den daglige drift og udviklingen er også afgørende; du vil skulle håndtere afgørende enkeltsager og kritiske ledelsesudfordringer og samarbejde konstruktivt og resultatorienteret med alle de interessenter, der omgiver os. Personen Du skal kunne se dig selv i følgende kompetencer:
  • Erfaring med drift og ledelse af store og komplekse politisk styrede organisationer - på et strategisk niveau.
  • Erfaring med tæt politisk sparring på højt niveau.
  • Erfaring med at lede forandringsprocesser.
  • Erfaring med implementering af politiske og strategiske initiativer.
  • Erfaring med organisationer, hvor aktørbilledet er komplekst, og hvor en divers medarbejdergruppe skal høres og inddrages.
  • Evnen til at samarbejde tæt i et direktionsteam, der er præget af tillid, tæt samarbejde og koordination.
Din personlighed er også afgørende. Du er holdspiller og motiverende, du er en dygtig kommunikator, og du kan indgå i dialoger med en bred vifte af mennesker og medarbejdergrupper. Du kan få andre med på en forandringsdagsorden, du har humoristisk sans, er god til at bevare overblikket og roen og kan håndtere kriser på en konstruktiv måde. Yderligere info og kontakt Ønsker du at vide mere om stillingen, kan du rekvirere en komplet profilbeskrivelse hos christina@zeuthenstorm.com. Du kan også kontakte Regionsrådsformand Mads Duedahl på tlf. 2440 2418, og for en fortrolig drøftelse af dit kandidatur er du velkommen til at ringe til partner Eva Zeuthen Bentsen på 2086 0325. Proces og ansættelsesvilkår Ansøgningsfristen er den 30. april 2023. Der er opstart i jobbet den 1. august 2023. 1. samtale vil finde sted den 11. maj, og 2. samtale vil finde sted den 22. maj. Ud over samtaler indgår der test af relevante kandidater. Dette vil bl.a. indbefatte personligheds- og færdighedstests. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Aflønningen sker efter "Aftale for chefer" indgået mellem Regionernes Lønnings- og Taktnævn og en række faglige organisationer. Der vil være mulighed for ansættelse på kontrakt efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.
Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00