Mener Heunicke at unge vil købe mindre alkohol, hvis man begrænser udvalget tilgængeligt?

§20-spørgsmål 298

Vil ministeren, set i lyset af at ministeren i besvarelsen af spm. nr. S 127 ikke har forholdt sig direkte hertil, svare på, om ministeren er enig i, at hvis man strammer den differentierede aldersgrænse for køb af alkohol, så unge på 16 og 17 år kun må købe alkohol med en styrke på 7 pct., at de så vil købe mindre alkohol, fordi de fremover får lov til at købe færre former for alkohol?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Se hele spørgsmålet
Svar

Vi har et stort ansvar for at få gjort op med vores unges overdrevne drukkultur. Vi kan ikke ændre det fra Christiansborg alene. Det kræver, at alle de voksne, der er nærmest de unge, tager et medansvar, men vi kan være med til at skabe rammerne for åben over for at kigge bredt på løsninger, herunder også af strukturel karakter. Jeg tror på, at vi finder de bedste løsninger sammen. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ønsker en bred politisk aftale, og at vi i Folketinget sammen tør være ambitiøse og prioritere vores unges fremtid.

Jeg vil i øvrigt henvise til mit svar på SUU alm. del spm. 1509 (2020-21) om, hvad det vil koste at stramme aldersgrænsen for køb af hård alkohol, så 16 til 17 årige fremover kun må købe alkohol med styrke på 7 pct. eller derunder. I svaret har Sundhedsstyrelsen oplyst, hvor meget tiltaget forventes at påvirke forbruget. Styrelsen har oplyst følgende:

”Sundhedsstyrelsen har ikke mulighed for at beregne, hvordan alkoholforbruget vil rykke sig hos 16-17-årige i Danmark, hvis man indfører et forbud mod salg af alkohol over 7 pct. til aldersgruppen, når der sammenlignes med det nuværende forbud mod salg af alkohol over 16,5 pct. for samme aldersgruppe.

Der eksister en række danske datakilder som belyser børn og unges alkoholforbrug, adfærd og alkoholvaner, fx European Study on Alcohol and Drugs (ESPAD) og Den Nationale Sundhedsprofil. Disse datakilder inkluderer dog ikke tilstrækkelige informationer, der muliggøre den specifikke beregning. Der vil bl.a. være brug for data eller undersøgelser, der viser, hvordan 16-17-årige i Danmark vil substituere mellem forskellige alkoholdige produkter, hvis det alkoholprodukt, som de oftest drikker, ikke længere er tilgængeligt eller tilgængeligt i samme grad.

Det er Sundhedsstyrelsens umiddelbare vurdering, at mange 16-17-årige vil skifte til alkoholholdige produkter med en alkoholpct. på 7 pct. eller derunder, hvis der sker denne ændring i salgsforbuddet. Det er ligeledes muligt, at 16-17-årige vil købe mere for at få den samme rus-effekt (dvs. forbruget stiger) eller forældre og/eller myndige venner køber alkoholdige produkterne over 7 pct. for dem (dvs. uændret forbrug).

Det skal ligeledes tages i betragtning, at mange 16-17-årige drikker mindst to typer af alkohol i en typisk uge, og at de kan substituere med alkoholtyper, som de er vant til at drikke, og som det fortsat er tilladt at sælge til dem.

Herudover vil et fremtidsscenarie for salgsstedernes overholdelse af det ændrede salgsforbud samt håndhævelse af salgsforbuddet skulle medregnes, idet tilgængeligheden af alkohol spiller en afgørende rolle i unges alkoholforbrug. I ESPAD-undersøgelsen 2019 blev de deltagende 9. klasses elever (15-16-årige) spurgt, hvor svært, de vurderer, at det vil være at få fat i henholdsvis øl, cider, alkoholsodavand, vin og spiritus, hvis de var interesseret. Godt ni ud af ti eleverne angiver, at det vil være meget let eller let at få fat i henholdsvis øl (91,4 %), cider (92,3 %) og alkoholsodavand (90,2 %), hvis de var interesseret. Andelen er mindre men stadig stor, når det gælder vin (73,6 %) og spiritus (69,4 %). For alle typer af alkohol er andelen, der angiver, at det er let eller meget let at få fat i alkohol, lidt større blandt drenge end blandt piger.

Den efterspurgte beregning af et fremtidigt forbrug vanskeliggøres også af, at der vil skulle tages højde for, at det er muligt for alkoholindustrien at udvikle nye – endnu ikke kendte – alkoholdige produkter på 7 pct. eller derunder, som er målrettet 16-17årige.

Det er således Sundhedsstyrelsens vurdering, at det ikke er muligt at foretage en nøjagtig beregning af det efterspurgte.” Jeg har noteret mig oplysningerne fra Sundhedsstyrelsen og ser som sagt meget frem til vores kommende drøftelser.


    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser