Trine Bramsen
 svarer 
Søren Pape Poulsen

S: Hvad mener regeringen om en legalisering af cannabis som rusmiddel?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

US 763

Ministeren bedes i forlængelse af sit svar på S 1357 kommentere evalueringen »Lessons learned after 4 years of marijuana legalization« fra Colorado fra oktober 2016 – herunder redegøre for ministerens vurdering af udviklingen i unges brug af rusmidlet samt udviklingen i kriminalitet som følge af legalisering og herunder tillige regeringens holdning til legalisering af cannabis som rusmiddel?

Svar fra torsdag den 7. september 2017
Pape: Legalisering af cannabis får flere unge til at bruge stoffet

1. Regeringen ønsker at fastholde forbuddet mod besiddelse mv. af cannabis, der fremgår af lovgivningen om euforiserende stoffer. Det bemærkes i den forbindelse, at lovgivningen om euforiserende stoffer hører under sundhedsministerens ansvarsområde.

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af den del af spørgsmålet, der vedrører udviklingen i unges brug af cannabis som rusmiddel som følge af legalisering, indhentet en udtalelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, der har oplyst følgende:

”Med hensyn til rapporten »Lessons learned after 4 years of marijuana legalization« kan Sundheds- og Ældreministeriet oplyse, at den er udarbejdet af organisationen Smart Approaches to Marihuana (SAM). Rapporten omhandler konsekvenserne af den i de amerikanske delstater Colorado og Washington gennemførte legalisering af marihuana, som er en tilberedningsform af cannabis.

Ifølge rapporten har legaliseringen af marihuana, dvs. ophævelsen af forbuddet mod besiddelse af stoffet som rusmiddel, haft negative konsekvenser i både Colorado og Washington. Bl.a. fremgår det af rapporten, at unges brug af marihuana er stigende i de to delstater, og at Colorado nu er den delstat med den største andel af unge, som inden for den seneste måned har brugt marihuana, og at Washington har den sjettehøjeste andel.

Washington DC og Oregon, hvori marihuana også er legaliseret, har henholdsvis den fjerde- og femtestørste andel. Den anden- og tredjestørste andel ses i Vermont og Rhode Island, hvor marihuana ganske vist ikke var legaliseret, da rapporten blev skrevet, men hvor man ifølge rapporten har lempelige regler om medicinsk cannabis.

Det fremgår endvidere af rapporten, at der efter legaliseringen af marihuana i Colorado og Washington ses flere marihuana-relaterede forgiftninger og hospitalsindlæggelser samt flere trafikdødsfald som følge af marihuana-påvirkning.

Sundheds- og Ældreministeriet har ikke nærmere kendskab til SAM og kan ikke vurdere rapportens validitet. Men hvis rapporten står til troende, bekræfter den, at der er grundlag for at fastholde forbuddet mod cannabis som rusmiddel.”

3. Justitsministeriet har desuden til brug for besvarelsen af den del af spørgsmålet, der vedrører udviklingen i kriminalitet som følge af legalisering, indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Det er Rigspolitiets generelle opfattelse, at udviklingen i kriminaliteten som følge af en eventuel legalisering af cannabis i vidt omfang beror på de lovgivningsmæssige rammer. Før rammerne for en eventuel legalisering af cannabis er nærmere fastlagt og gennemført, vil det derfor ikke være muligt for politiet at vurdere, hvordan kriminaliteten mere generelt må forventes at udvikle sig.

Rigspolitiet bemærker i forlængelse heraf, at modellen i Holland, hvor der som udgangspunkt er et forbud mod besiddelse og salg af cannabis, men hvor det er lovligt under nærmere regulering at ryge cannabis – som dog er illegalt produceret – på coffeshops, ikke skønnes at have haft en mærkbar positiv indvirkning på den organiserede kriminalitet i Holland.

Ifølge de oplysninger om narkotikakriminalitet, som Rigspolitiet er i besiddelse af, skønnes Holland således i dag at være førende inden for illegal dyrkning af cannabis, både hvad angår mængde og kvalitet. I Holland er det udover rockere og bander også andre kriminelle grupperinger, der styrer og organiserer narkotikamarkedet, ligesom der i Holland er konflikter og opgør mellem kriminelle grupper om narkotikamarkedet.

Rigspolitiet har ikke kendskab til den model for legalisering af marijuana, der er tale om i delstaten Colorado i USA, men det synes at fremgå af den evalueringsrapport herom, som der er henvist til i spørgsmålet, at legaliseringen ikke har haft en dæmpende effekt på salget af marijuana på det illegale marked, ligesom narkotikakriminaliteten generelt har været i vækst i delstaten i perioden efter legaliseringen.

Det er bl.a. på denne baggrund Rigspolitiets opfattelse, at det er tvivlsomt, om en legalisering af cannabis vil medføre, at de organiserede kriminelle vil ophøre med at handle med (ulovlig) cannabis.”

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024