Børne- og Undervisningsudvalget spørger børne- og undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, om der hvert år bliver fulgt op på den pulje på 120 mio. kr. over fire år, der med satspuljen for 2019 blev afsat til et udviklingsarbejde om, hvordan PPR kan tilbyde lettere behandling til børn og unge med psykisk mistrivsel eller psykiske lidelser