Heunicke: Som medlem af EU er vi forpligtet til automatisk at anerkende andre EU-landes uddannelsesbeviser