Ellen Trane oplyser om henvendelser vedr. hospitalsansattes arbejdssituation potentielt har været til fare for patientsikkerheden