Trane Nørby: Der er intet til hinder for, at regionerne stiller krav til lægers danskkundskaber