Jette Gottlieb (EL) spørger beskæftigelsesministeren, Peter Hummelgaard, hvordan dokumentationen for ”Lægeerklæringer om personens ressourcer og udfordringer i seneste job (§26 c)” skal foregå