Heunicke: Medicinmangel er ikke kun et nationalt anliggende