Peter Skaarup (DF) spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, om at sikre, at psykiatriske patienter ikke udskrives for tidligt med risiko for, at de udgør en fare for sig selv og deres omgivelser