Ellen Trane: Der er ikke tal på, hvor mange der har fået udført en konstruktion af en kunstig jomfruhinde