SF: Hvordan retter man alvorlige fejl i patientjournaler på en ubureaukratisk måde?