Ellen Trane: Sådan håndteres kritisable arbejdsforhold på Holbæk Sygehus