Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, hvilke dispensationsmuligheder der er i forhold til 10 års forældelsesfristen i forhold til at indbringe en sag for Patienterstatningen