Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, hvordan der ydes erstatning for fejl på medicinske produkter, hvor man på det tidspunkt, hvor produktet blev godkendt, ikke kendte til bivirkninger eller fejl ved produktet, men hvor visse bivirkninger først viser sig senere og medfører en tilbagetrækning af produkt