Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, om baggrunden bag indførelsen af 10 års forældelsesfristen i forhold til at indbringe en sag for Patienterstatningen