Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, om de gamle oplysninger der fremgår af Sundhedsstyrelsens notat ”Omskæring af drenge”, vil blive revideret