Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, om der fra dansk side arbejdes med at foretage en opdeling af medicinsk udstyr i de forskellige risikogrupper f.eks. i forhold til, om det er til indvortes brug