Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, om kommentar til henvendelsen af 9/11-18 fra læge Paul Gram-Hansen, Odense