Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, om kommentar til SUU alm. del – bilag 212 og oplyse, hvornår 10 års forældelsesfristen i forhold til at indbringe en sag for Patienterstatningen udregnes fra