Sundheds- og Ældreudvalget spørger sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby, om redegørelse for de nuværende krav til danske produkterne af medicinsk udstyr og om det er muligt at stille skærpede krav til dem