Ellen Trane: De berørte medarbejdere sidder i fællesfunktioner og fagadministrationer