Ellen Trane: Midler til kræftbehandling kan ikke ses isoleret fra den generelle udmøntning af midler