Udvalg: Hvordan vil Trane Nørby sikre lige adgang for små og store patientgrupper?