Mercado: Det er ikke muligt at tildele hjælp, der ikke kompenserer for et aktuelt hjælpebehov