V: Hvordan reducerer man generne ved forsyningsvanskeligheder?