V: Hvornår blev Statsministeriet orienteret om en ændring i retningslinjerne om afstandskrav?