Heunicke: Vi vil løbende inddrage interessenter i arbejdet med 10-års planen inden for psykiatrien