Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

S: Vil regeringen indføre røgfri skoletid?

SPØRGSMÅL:

RYGNING: Flemming Møller Mortensen (S) spørger sundhedsministeren, om regeringen vil fremsætte et lovforslag, der vil forbyde rygning i skoletiden.