Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

EL: Bør læger fra tredjelande få tilskud i evalueringsansættelser?

SPØRGSMÅL:

LÆGEMANGEL: Peder Hvelplund (EL) spørger sundheds- og ældreministeren, om ministeren finder det hensigtsmæssigt at ansættelse af læger fra tredjelande, der har gennemført diverse tests i dansk sundhedslovgivning, ikke medfører tilskud i evalueringsansættelser, som en ansættelse af KBU-læger gør.

EL: Lever overenskomstaftaler op til FN's handicapkonvention?

SPØRGSMÅL:

KONVENTION: Peder Hvelplund (EL) spørger sundheds- og ældreministeren om ministeren vil sikre, at overenskomstaftaler inden for sundhedsområdet lever op til en udvikling i overensstemmelse med FN's handicapkonvention og sundhedslovens overordnede bestemmelser.

V spørger til mangelfulde brystkræftundersøgelser

SPØRGSMÅL:

UNDERSØGELSE: Sophie Løhde (V) og Ellen Trane Nørby (V) spørger sundheds- og ældreministeren, hvad ministeren konkret har foretaget sig i sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland siden ultimo juni 2019.