Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellen Trane oplyser om sygdomme fra forurening fra Grindstedværket

SVAR:

Sundhedsministeren svarer Pia Olsen Dyhr (SF), at Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vil holde et møde med Miljøstyrelsen, Billund Kommune og Region Syddanmark om forurening fra Grindstedværket. Herefter vil der blive taget stilling til, om der skal iværksættes en undersøgelse af, om der er forhøjet forekomst af sygdomme i Grindsted.

Ellen Trane redegør for status på lægedækning i Danmark

SVAR:

Sundhedsministeren svarer Uddannelses- og Forskningsudvalget, at alle Folketingets partier i 2017 indgik en aftale om bedre lægedækning på baggrund af Lægedækningsudvalgets anbefalinger. Disse forslag er sat i gang.

Ellen Trane: Dansk antibiotika-strategi er koblet til EU-indsats

SVAR:

Sundhedsministeren oplyser i et svar til Sundheds- og Ældreudvalget, at den danske antibiotikastrategi hænger sammen med EU's rådskonklusioner om antibiotika fra juni 2016, som bl.a. forpligter medlemslandene til at opsætte nationale målbare mål for antibiotika inden medio 2017.

Ellen Trane: Sådan håndteres kritisable arbejdsforhold på Holbæk Sygehus

SVAR:

Sundhedsministeren oplyser i et svar til Kirsten Normann Andersen (S), hvordan sygehusledelsen, regionen og Styrelsen for Patientsikkerhed har ageret i forhold til kritisable arbejdsforhold på Holbæk Sygehus. Ministeren forventer, at problemerne løses i den nærmeste fremtid.