Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Forsyningssikkerheden skal på dagsordenen i europæisk regi

SVAR:

MEDICINMANGEL: Sundheds- og ældreministeren svarer Sophie Løhde (V), at leveringssvigt er en global problemstilling, men at forsyningssikkerheden generelt er høj i Danmark. En løsning kunne være øget indsigt i apotekernes lagerbeholdninger og at få sat forsyningssikkerheden på dagsordenen i europæisk regi.

Krag: Vi vil undersøge kommunernes brug af seler over for borgere med demens

SVAR:

DEMENS: Social- og indenrigsministeren svarer Susanne Zimmer (ALT), at eftersom flere kommuner ikke følger reglerne for anvendelse af stofseler, har ministeriet igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af stofseler over for borgere med demens. Der vil blive indhentet erfaringer fra de kommuner, der har afskaffet stofseler.

Heunicke: Nej, vi planlægger ikke et forsøg med babyluger i Danmark

SVAR:

BABYLUGER: Sundheds- og ældreministeren svarer Sophie Løhde (V), at regeringen ikke planlægger at igangsætte forsøg med babyluger i Danmark. Til en afstemning i Det Etiske Råd ønskede flertallet ikke at etablere babyluger i Danmark, da undersøgelser viser, at det er usikkert, om det vil mindske antallet af spædbørn, der efterlades i det offentlige rum.

Heunicke: Hver ekstra mundtlige fagprøve koster 500.000 kroner

SVAR:

EMBEDSEKSAMEN: Sundheds- og ældreministeren svarer Kirsten Normann Andersen (SF), at hver ekstra mundtlige medicinske fagprøve koster cirka en halv million kroner og derudover koster et kursus i dansk sundhedslovgivning cirka 120.000 kroner. Desuden er det også afgørende, at der kan findes flere leverandører med den rette kapacitet, og ligeledes skal antallet af kurser udvides.

Heunicke: Kommissionens HTA-forslag viser gode takter, men også faldgruber

SVAR:

MEDICINPRISER: Sundheds- og ældreministeren svarer Peder Hvelplund (EL), at Kommissionen forhandler om et samarbejde mellem medlemslandene om blandt andet lægemidler (HTA). Der er potentiale i HTA-forslaget, da man ved et samarbejde ville kunne undgå dobbeltarbejde. Dog lægger forslaget op til at det bør være obligatorisk for medlemslandene at anvende de fælles kliniske vurderinger, hvilket ville være problematisk i en dansk kontekst.