Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Der bør udarbejdes individuelle mundplejeplaner i den kommunale omsorgstandpleje

SVAR:

TANDSUNDHED: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at Sundhedsstyrelsen blandt andet anbefaler, at der udarbejdes individuelle mundplejeplaner i den kommunale omsorgstandpleje. Personale og omsorgstandplejen bør implementere den individuelle mundplejeplan for alle borgere med vurderet behov for hjælp til tand- og mundpleje.

Heunicke: KBU finansieres inden for regionernes økonomiske ramme

SVAR:

LÆGEMANGEL: Sundheds- og ældreministeren svarer Peder Hvelplund (EL), at der ikke gives statsligt tilskud til KBU, men at KBU finansieres inden for regionerne. Regeringen giver heller ikke statsligt tilskud til evalueringsansættelser.

Heunicke: Indføring af nyt diagnosesystem vil ikke ændre på det danske sundhedsvæsens struktur

SVAR:

MERBEVILLING: Sundheds- og ældreministeren svarer sit udvalg, at det ikke er besluttet, om WHO's 11. reviderede version af sygdomsklassifikationen ICD skal implementeres i Danmark. En eventuelt indførelse af den nye version vil  dog ikke ændre på, at det danske sundhedsvæsen er bygget op omkring, at alle har ret til behandling i henhold til konkrete sundhedsfaglige vurderinger.

Heunicke: Evalueringen af Medicinrådet er positiv

SVAR:

EVALUERING: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at evalueringen af Medicinrådet er positiv, men at rådet er et uafhængigt råd under Danske Regioner. Derfor skal regionerne vurdere, om der skal ske justeringer af rådet.