Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Jeg vil gerne drøfte, om opbevaringsperioden for nedfrosne befrugtede æg skal forlænges

SVAR:

FERTILITET: Sundheds- og ældreministeren svarer Peder Hvelplund (EL), at der ikke er en sundhedsfaglig begrundelse for, hvorfor nedfrosne befrugtede æg kun må være nedfrosset i fem år. Ministeren er indstillet på at drøfte opbevaringsperioden for nedfrosne befrugtede æg, der udtages i forbindelse med fertilitetsbehandling, men han vil indledningsvist have Etisk Råd til at vurdere de etiske aspekter ved sagen.

Heunicke: Vi vil sikre, at ekstraordinære udgifter til corona ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd

SVAR:

CORONA: Sundheds- og ældreministeren svarer Martin Geertsen (V), at regeringen netop har indgået en økonomiaftale med kommunerne for 2021, og at regeringen vil sikre, at ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. Det er ikke en pligt for kommunalbestyrelserne at stille indkvarteringsfaciliteter til rådighed, pligten påhviler kun kommunalbestyrelserne i situationer, hvor der konkret fastsættes regler til det. 

Hækkerup: Erfaringen med covid-19 viser, at der er behov for en tværgående koordination af myndighedernes indsatser

SVAR:

CORONA: Justitsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at den nye styrelse vil være en videreudvikling af det eksisterende arbejde med covid-19, og at der er behov for en mere konsistent og tværgående koordination af myndighedernes indsatser. En del af formålet med den nye styrelse er at aflaste sundhedsmyndighederne for noget af det, der ikke er sundhedsfaglige kerneopgaver. 

Heunicke: Lægemiddelstyrelsen har modtaget 2675 forslag vedrørende hjælp til at bekæmpe covid-19

SVAR:

CORONA:Sundheds- og ældreministeren svarer Mai Mercado (K), at Lægemiddelstyrelsen􏰀 har 􏰂modtaget 􏰈cirka 2675 􏰃􏰌􏰍hen􏰀ven􏰀delser o􏰂mhan􏰀dle􏰀de ideer og forslag sa􏰂mt don􏰀ation􏰀er og tilb􏰇ud af salg af vær􏰀ne􏰂midler og kritisk m􏰂edic􏰈i􏰀nsk udstyr i forb􏰇in􏰀delse m􏰂ed covid-19. Alle henvendelser er blevet læst og vurderet i forhold til håndteringen af virussen, og som følge af tidsmangel mangler cirka. 160 henvendelser at få svar.