Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Trane Nørby: Drenge bør ligestilles med piger ved HPV-vaccine

SVAR:

HPV: Sundhedsministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at regeringen mener, at drenge bør ligestilles med pigerne, så drengene også tilbydes HPV-vaccinationer for at opnå bedre beskyttelse mod kræft og kønssygdomme.

Trane Nørby: Tidlig rygedebut øger risiko for sygdomme

SVAR:

RYGNING: Sundhedsministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at jo tidligere en person begynder at ryge, desto større risiko har vedkommende for at ende som dagligryger og for at blive syg af rygning.

Trane Nørby: Det er regionernes ansvar at løse problemer med overbelægning

SVAR:

OVERBELÆGNING: Vi har sat en række initiativer i gang, som skal bidrage til at nedbringe antallet af patienter på de medicinske afdelinger, men i sidste ende er overbelægning regionernes ansvar. Det svarer sundhedsministeren på et spørgsmål stillet af Kirsten Normann Andersen (SF).

Trane Nørby: Danmark deltager i FN-topmøde om tuberkulose

SVAR:

TUBERKULOSE: Sundhedsministeren svarer Stine Brix (EL), at Danmark støtter op om FN’s verdensmål, herunder delmålet om at stoppe tuberkuloseepidemien, og at ministeren derfor vil deltage i FN-topmødet om samme emne.