Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lund Poulsen: Der er omfattende mangel på sygeplejersker i hele landet

SVAR:

MANGEL: Beskæftigelsesministeren svarer Sundheds- og Ældreudvalget, at der er blevet ansat 5.900 flere sygeplejersker siden 2001, men at der ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings halvårlige vurderinger af rekrutteringssituationen ses omfattende mangel på sygeplejersker.

Jarlov: Et forbud mod alkoholreklamer vil være muligt

SVAR:

REKLAMER: Erhvervsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at det ikke vil være i strid med EU-retten at indføre et forbud mod kommercielle reklamer for alkohol, men at det ikke vil kunne dække alle medier i Danmark.

Trane Nørby: Jeg vil se på sprogkravene til læger fra tredjelande

SVAR:

LÆGER: Sundhedsministeren svarer Kirsten Normann Andersen (SF), at sprogkravet for læger, der er statsborgere i lande udenfor EU, ikke må lægge uforholdsmæssige hindringer i vejen for en smidig og nødvendig rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.