Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Vi har lagt op til at drøfte en ny model for kommunal medfinansiering

SVAR:

FINANSIERING: Social- og indenrigsministeren svarer Peder Hvelplund (EL), at kommunal medfinansiering tidligere er blevet nævnt som en faktor til at få sundhedsområdet placeret på den kommunale dagsorden, men nogle kommuner har de seneste år oplevet en aftagende effekt af kommunal medfinansiering som motiverende faktor. Med aftalen mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2021 er der lagt op til at drøfte en ny model for kommunal medfinansiering.

Heunicke: Kommissionen vil fremsætte forslag til etablering af et nyt EU-beredskabsagentur på sundhedsområdet

SVAR:

KONFERENCE: Sundheds- og ældreministeren svarer Ulla Tørnæs (V), at Kommissionen på den uformelle videokonference for EU's sundhedsministre oplyste, at der vil blive fremsat et forslag til etablering af et nyt EU-beredskabsagentur på sundhedsområdet. Agenturet skal arbejde for at gøre de nationale sundhedssystemer mere modstandsdygtige over for fremtidige sundhedskriser.

Heunicke: Regionernes krav om en negativ test fra et offentligt teststed skyldes, at der er behov for sikkerhed om testens kvalitet

SVAR:

CORONA: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at regionerne kræver, at man skal fremvise en negativ coronatest fra et af de offentlige teststeder, hvis der er krav om test i forbindelse med en sygehusaftale. Årsagen er, at der er behov for sikkerhed om testens kvalitet for at undgå at bringe smitte ind på sygehusene. Private aktører bidrager imidlertid til at sikre det offentlige test-setup.

Heunicke: Kirurgiske masker beskytter bedre end stofmasker

SVAR:

STOFMUNDBIND: Sundheds- og Ældreministeren svarer sit udvalg, at et studie viser, at stofmasker ikke beskytter i lige så høj grad som kirurgiske masker, og at der er større risiko for at få influenzalignende sygdomme, hvis man bærer en stofmaske. 

Heunicke: Der har været et fald i henvisninger til kræftpakkeforløb for kræft i hele landet i de første uger af epidemien

SVAR:

KRÆFT: Sundheds- og ældreministeren svarer Martin Geertsen (V), at det er bekymrende, at der har været et fald i henvisninger til kræftpakkeforløb i hele landet i begyndelsen af epidemien. Det er afgørende, at regionerne sikrer, at patienter med livstruende sygedomme får den rette udredning og behandling. Sundhedsstyrelsen følger derfor udviklingen meget tæt og vurderer løbende, om der er behov for tiltag. 

Heunicke: Regio􏰀nerne har en række tiltag, der skal foreby􏰄􏰋gge c􏰎hikan􏰀e, trusler og vold m􏰃od 􏰃medar􏰄bejdere i sun􏰀dhedsvæsen􏰀et 􏰀

SVAR:

TRUSLER: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at regionerne har ansvaret for at sikre et trygt arbejdsmiljø for personalet i sundhedsvæsenet. De har igangsat en række tiltag, der skal forebygge chikane mod medarbejderne, og derudover skal 10-års planen sikre, at psykiatrien i de kommende år får et tiltrængt løft.

Hækkerup: Det er naturligt, at kommunikationsmedarbejdere tager kontakt til medierne for at gøre opmærksom på forhold, som efter ministeriets opfattelse ikke er faktuelt korrekte

SVAR:

MINK: Justitsministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at han har været vidende om, at embedsfolk har kontaktet medierne for at gøre opmærksom på forhold, som efter ministeriets opfattelse ikke er faktuelt korrekte. En sådan kontakt mellem embedsmænd og journalister ligger helt inden for rammerne af embedsværkets virksomhed.