Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellen Trane vil skærpe reglerne for refusion fra udenlandske borgere

SVAR:

Sundhedsministeren svarer Pernille Bendixen (DF), at det er muligt at indføre et registreringssystem for f.eks. illegale indvandrere, men det vil kræve en del ressourcer. Ministeren vil dog se på, om reglerne for refusion af sundhedsbehandling fra udenlandske borgere er gode nok.

Ellen Trane: EU-regler tillader læger med kortere uddannelse

SVAR:

Sundhedsministeren svare Liselott Blixt (DF), at det gælder af minimumskravene i EU's anerkendelsesdirektiv, at læger med kortere uddannelse end danske læger, kan arbejde i Danmark. Det er dog myndighedernes ansvar at de ansatte læger har de fornødne kompetencer.

Lauritzen: Fedtafgiften er ikke uliberal

SVAR:

Skatteministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at ministeren ikke mener, at fedtafgiften er udtryk for uliberal sundhedspolitik.