Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Trane Nørby: Sundhedsreformen forventes ikke at medføre produktionstab

SVAR:

SUNDHEDSREFORM: Sundhedsministeren oplyser til Kirsten Normann Andersen (SF), at sundhedsreformen ikke forventes at medføre et produktionstab. Hun oplyser yderligere, at reformen derfor ikke vil have nogen negativ betydning for behandlingskapaciteten og ventelisterne.

Trane Nørby: Sundhedspersonalet kan ikke vurdere en patients betalingsevne alene

SVAR:

BETALINGSEVNE: Sundhedsministeren oplyser til Peder Hvelplund (EL), at der vil blive foretaget en helhedsvurdering af patientens betalingsevne på baggrund af eksempelvis patientens egne oplysninger. Derudover oplyser ministeren, at sundhedspersonalet som udgangspunkt ikke skal vurdere patientens betalingsevne alene.

Ahlers: Frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen er generelt faldet

SVAR:

FRAFALD: Uddannelses- og forskningsministeren svarer sit udvalg, at der ikke foreligger tal på gennemførselsprocenten, men at frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen er generelt faldet i perioden 2006 til 2016. Den største del af frafaldet sker på 1. år.

Ellen Trane: Forenkling af regler vil give færre adgang til oplysninger

SVAR:

DATA: Sundhedsministeren oplyser til Kirsten Normann Andersen (SF), at forenklingerne i reglerne skal ses i sammenhæng med de databeskyttelsesretslige regler. I praksis betyder det, at den dataansvarlige sundhedsinstitution er forpligtet til at sikre, at ingen uvedkommende får adgang til oplysninger. 

Trane Nørby: Staten finansierer ikke forskning til medicinsk udstyr

SVAR:

FORSKNING: Sundhedsministeren svarer sit udvalg, at universiteterne, de forskningsfinansierende fonde og hospitalerne beslutter, hvilke midler, der skal prioriteres til specifikke forskningsområder og projekter. Da disses fremadrettede prioriteringer ikke er offentliggjort, er det ikke muligt at sige, om der vil blive forsket i medicinsk udstyr.

Trane Nørby: Der vil komme flere restriktioner på brug af sundhedsdata

SVAR:

DATA: Sundhedsministeren oplyser til Peder Hvelplund (EL), at der som en del af lovforslaget om ændring af sundhedsloven er blevet foreslået en formålsbegrænsning for de opbevarede data. De oplysninger, som opbevares i den fælles digitale infrastruktur, må kun behandles, hvis det er nødvendigt og kun af en person inden for sundhedssektoren.