Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Vi har afsat 5,6 mio. kr. til forskning af bivirkninger relateret til elektrochok

SVAR:

ELEKTROCHOK: Sundheds- og ældreministeren svarer Trine Torp (SF), at der i satspuljen 2019-2022 blev afsat 5,6 millioner kroner til forskning i bivirkninger relateret til behandling med elektrochok. Derudover har Sundhedsstyrelsen lavet en analyse af patienters information og erfaring med elektrochok, som viser, at der generelt er positive erfaringer med information om behandlingen.

Heunicke: Jeg vil gerne drøfte, om opbevaringsperioden for nedfrosne befrugtede æg skal forlænges

SVAR:

FERTILITET: Sundheds- og ældreministeren svarer Peder Hvelplund (EL), at der ikke er en sundhedsfaglig begrundelse for, hvorfor nedfrosne befrugtede æg kun må være nedfrosset i fem år. Ministeren er indstillet på at drøfte opbevaringsperioden for nedfrosne befrugtede æg, der udtages i forbindelse med fertilitetsbehandling, men han vil indledningsvist have Etisk Råd til at vurdere de etiske aspekter ved sagen.