Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Evalueringen af Medicinrådet er positiv

SVAR:

EVALUERING: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at evalueringen af Medicinrådet er positiv, men at rådet er et uafhængigt råd under Danske Regioner. Derfor skal regionerne vurdere, om der skal ske justeringer af rådet.

Heunicke: Medicinmangel er ikke kun et nationalt anliggende

SVAR:

MEDICIN: Sundheds- og ældreministeren svarer Per Larsen (K), at medicinmangel er en udfordring, og at løsningen er kompleks og et internationalt anliggende. Lægemiddelstyrelsen arbejder på at kortlægge problemet og finde mulige løsninger.

Trane Nørby: Vi har sikret et økonomisk løft af psykiatrien

SVAR:

HJÆLP: Sundhedsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at regeringen vil mindske antallet af mennesker med psykiske lidelser, der forsøger eller gennemfører selvmord. Det er et fokuspunkt i regeringens handlingsplan for psykiatrien, og der er afsat støtte til flere initiativer, der hjælper mennesker i krise.