Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellen Trane: Vi vil ikke indføre mere brugerbetaling

SVAR:

SUNDHEDSREFORM: Sundhedsministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at regeringen ikke vil indføre mere brugerbetaling i forbindelse med flytningen til primærsektoren. Der er endnu ikke fastlagt en konkret plan for flytningen af behandlingen af depression og angst.

Mercado: Behov for sproglig modernisering af betegnelser om transkønnede

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at der er et behov for en sproglig modernisering af navneloven. Regeringen har i 2017 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe for LGBTI-indsatsen, der vil gennemgå lovgivningen på tværs af ressortområder med henblik på at vurdere, om der er behov for justeringer af eksisterende lovgivning eller ny lovgivning.