Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Krag: Vi vil undersøge kommunernes brug af seler over for borgere med demens

SVAR:

DEMENS: Social- og indenrigsministeren svarer Susanne Zimmer (ALT), at eftersom flere kommuner ikke følger reglerne for anvendelse af stofseler, har ministeriet igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af stofseler over for borgere med demens. Der vil blive indhentet erfaringer fra de kommuner, der har afskaffet stofseler.

Heunicke: Medicinmangel er ikke kun et nationalt anliggende

SVAR:

MEDICIN: Sundheds- og ældreministeren svarer Per Larsen (K), at medicinmangel er en udfordring, og at løsningen er kompleks og et internationalt anliggende. Lægemiddelstyrelsen arbejder på at kortlægge problemet og finde mulige løsninger.

Ellen Trane: Vi vil ikke indføre mere brugerbetaling

SVAR:

SUNDHEDSREFORM: Sundhedsministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at regeringen ikke vil indføre mere brugerbetaling i forbindelse med flytningen til primærsektoren. Der er endnu ikke fastlagt en konkret plan for flytningen af behandlingen af depression og angst.