Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lauritzen: Indførelse af minimumspriser på alkohol vil belaste forbrugerne

SVAR:

ALKOHOL: Skatteministeren svarer Pernille Schnoor (ALT), at det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv vil være bedre at anvende afgifter i stedet for lovbestemte minimumspriser på alkohol. Både afgiftsforhøjelser og minimumspriser vil give højere forbrugspriser, men afgiftsforhøjelser vil give staten et merprovenu, hvorimod minimumspriser vil give staten et mindreprovenu og i stedet give højere avancer til detailhandlen.

Ellen Trane: Vi vil ikke indføre mere brugerbetaling

SVAR:

SUNDHEDSREFORM: Sundhedsministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at regeringen ikke vil indføre mere brugerbetaling i forbindelse med flytningen til primærsektoren. Der er endnu ikke fastlagt en konkret plan for flytningen af behandlingen af depression og angst.

Mercado: Vi indfører måske en sundhedsfaglig autorisation af psykologer

SVAR:

AUTORISATION: Børne- og socialministeren svarer Liselott Blixt (DF), at Psykolognævnet ikke fører tilsyn med ikke-autoriserede psykologer. I forbindelse med handlingsplanen for psykiatrien frem mod 2025 skal det vurderes, om en sundhedsfaglig autorisation af psykologer skal indføres.

Trane Nørby: Der er begrænset forskning om sulfitoverfølsomhed

SVAR:

ALLERGI: Sundhedsministeren svarer sit udvalg, at der indtil nu er begrænset forskning om sulfitallergi og overfølsomhed. Ud fra den eksisterende litteratur fremgår det, at sulfitoverfølsomhed oftest ses i symptomer som astma eller eksem.

Trane Nørby: National fødselstrategi forventes klar i sommeren 2019

SVAR:

FØDSELSDEPRESSION: Sundhedsministeren oplyser til sit udvalg, at der afsættes 0,5 millioner kroner årligt fra 2019-2022 til at udvikle en national strategi for fødselsdepressioner. Udarbejdelsen af strategien vil ske i samarbejde med fagfolk og sundhedsfaglige faggrupper.