Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Heunicke: Fremadrettet vil en mandlig donor blive spurgt, om han har haft seksuel kontakt med en anden mand inden for de seneste fire måneder

SVAR:

BLODDONATION: Sundheds- og ældreministeren svarer Kirsten Normann Andersen (SF), at blodbankerne udelukkende spørger til seksuel adfærd og ikke til seksuel orientering. Fremadrettet vil en mandlig donor blive spurgt, om han har haft seksuel kontakt med en anden mand inden for de seneste fire måneder. Hidtil har mænd ikke kunnet donere blod, hvis de har haft seksuel kontakt til en anden mand.

Heunicke: Det har været relativt nemt at trække kvalificeret arbejdskraft til Aarhus

SVAR:

UDFLYTNING: Sundheds- og Ældreministeren svarer sit udvalg, at det tager tid og er omkostningstungt at bygge en ny styrelse op fra bunden af. Det afgørende har været en effektiv rekruttering og en effektiv oplæring, og det har været styrelsens oplevelse, at det har været relativt nemt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til styrelsen i Aarhus.

Heunicke: Forventningen med effektiviseringskravene er, at vi undgår kostbar spildtid

SVAR:

MIDLER: Sundheds- og ældreministeren svarer Peder Hvelplund (EL), at det fremgik af økonomiaftalen 2010, at investeringer i ny teknologi og moderne energieffektive løsninger skulle muliggøre en mere effektiv ressourceanvendelse og opgaveløsning. Ministeriet følger løbende op på, at der er tale om reelle effektiviseringer og ikke rammebesparelser.

Krag: Vi vil undersøge kommunernes brug af seler over for borgere med demens

SVAR:

DEMENS: Social- og indenrigsministeren svarer Susanne Zimmer (ALT), at eftersom flere kommuner ikke følger reglerne for anvendelse af stofseler, har ministeriet igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af stofseler over for borgere med demens. Der vil blive indhentet erfaringer fra de kommuner, der har afskaffet stofseler.

Heunicke: Forsyningssikkerheden skal på dagsordenen i europæisk regi

SVAR:

MEDICINMANGEL: Sundheds- og ældreministeren svarer Sophie Løhde (V), at leveringssvigt er en global problemstilling, men at forsyningssikkerheden generelt er høj i Danmark. En løsning kunne være øget indsigt i apotekernes lagerbeholdninger og at få sat forsyningssikkerheden på dagsordenen i europæisk regi.

Heunicke: Nej, vi planlægger ikke et forsøg med babyluger i Danmark

SVAR:

BABYLUGER: Sundheds- og ældreministeren svarer Sophie Løhde (V), at regeringen ikke planlægger at igangsætte forsøg med babyluger i Danmark. Til en afstemning i Det Etiske Råd ønskede flertallet ikke at etablere babyluger i Danmark, da undersøgelser viser, at det er usikkert, om det vil mindske antallet af spædbørn, der efterlades i det offentlige rum.

Heunicke: Hver ekstra mundtlige fagprøve koster 500.000 kroner

SVAR:

EMBEDSEKSAMEN: Sundheds- og ældreministeren svarer Kirsten Normann Andersen (SF), at hver ekstra mundtlige medicinske fagprøve koster cirka en halv million kroner og derudover koster et kursus i dansk sundhedslovgivning cirka 120.000 kroner. Desuden er det også afgørende, at der kan findes flere leverandører med den rette kapacitet, og ligeledes skal antallet af kurser udvides.