3F


Brancheorganisation: Gør den danske model repræsentativ

Brancheorganisation: Gør den danske model repræsentativ

DEBAT: Den danske model har brug for et ansigtsløft, der gør op med Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisations monopol. Der er brug for, at alle arbejdsmarkedets parter høres, skriver Trine S. Plesner og Carina Christensen fra ITD.