Ældre Sagen


Ældre Sagen: Ældre skal have garanti for brevpost

Ældre Sagen: Ældre skal have garanti for brevpost

DEBAT: Forhandlingerne om en ny postaftale er i fuld gang i Transportministeriet. Udfordringen bliver at finde løsninger, der også tilgodeser ældre ikke-digitale borgeres vilkår, skriver Bjarne Hastrup. 

Ældre Sagen advarer mod at forringe flextur-ordning

Ældre Sagen advarer mod at forringe flextur-ordning

TAXI: Ældre Sagen frygter, at svage ældres livskvalitet vil blive svækket, hvis kommunernes mulighed for at tilbyde flexture ændres. Flere partier vil ændre ordningen i forbindelse med taxiforhandlingerne, men afviser samtidig, at det rammer de ældre.

Kræver adgang til Altinget | Transport"