Investeringer


Her er Benny Engelbrechts to-do-liste

Her er Benny Engelbrechts to-do-liste

LOVKATALOG: Regeringen bebuder lovforslag om etablering af en Nordhavnstunnel i København, en jernbane over Vestfyn og den mulige indførelse af lovfastsat minimumsløn inden for godstransport.

Kræver adgang til Altinget | Transport"