Investeringer


FDM: Der er en enorm uudnyttet kapacitet i samkørsel

FDM: Der er en enorm uudnyttet kapacitet i samkørsel

DEBAT: Samkørsel kan vise sig at være en hurtig supplerende løsning på problemer med trængsel og klima. Men det forudsætter, at vi i Danmark tør tænke nyt og ikke ser privatbilisme og kollektiv trafik som modsætninger, skriver Thomas Møller Thomsen.

Elbilforening: Her mangler elbilladere

Elbilforening: Her mangler elbilladere

DEBAT: Staten skal støtte udbredelsen af ladeinfrastrukturen til elbiler i mindre byer og tyndt befolkede områder, indtil strukturen kan drives på kommerciel basis, skriver formand for FDEL.