Region Hovedstaden


Region Hovedstaden sigter efter CO2-neutrale tog og busser i 2024

Region Hovedstaden sigter efter CO2-neutrale tog og busser i 2024

KLIMA: De fem regioner indgik torsdag en klimasamarbejdsaftale med transportminister Benny Engelbrecht (S) og regeringen. I Region Hovedstaden vil man fra 2024 have nulemissionsbusser, og allerede fra næste år skal alle regionens nye biler være eldrevne.

Kræver adgang til Altinget | Transport"