Hvordan bekæmper vi social dumping i transportsektoren?


Aktører vurderer EU's nye vejpakke: Kontrol af reglerne er afgørende

Aktører vurderer EU's nye vejpakke: Kontrol af reglerne er afgørende

VEJPAKKE: Det tegner til nye tider for europæisk vejgodstransport, når EU's vejpakke lover begrænset cabotagekørsel og værdige forhold for chauffører. Ifølge aktører er det vigtigt med ordentlig kontrol, hvis de nye regler skal sætte et positivt aftryk på fremtidens transportsektor.

Kræver adgang til Altinget | Transport"
EL: Manglende cabotage-regler er ren social dumping

EL: Manglende cabotage-regler er ren social dumping

DEBAT: Forhandlingerne for en ny vejpakke i EU er undervejs, og det er afgørende, at der bliver indført nye regler og kontrol for chaufførernes forhold, skriver Nikolaj Villumsen (EL).