ITD: Transportefteruddannelserne mangler fair konkurrence

DEBAT: Transportsbranchens efteruddannelsessystem bør kigges efter i sømmene, så de behov, der efterspørges, også matcher uddannelsessystemet. En mere fair konkurrence mellem det private og offentlige er en del af løsningen, skriver Carina Christensen.

Af Carina Christensen
Administrerende direktør i ITD

Efteruddannelserne på transportområdet er vigtige og nødvendige for vækst og udvikling i den danske transport- og logistiksektor. Transport- og logistikbranchen ser ind i en fremtid, hvor arbejdskraft, og ikke mindst kvalificeret arbejdskraft, bliver en mangelvare de kommende år.

Mange chauffører i transportbranchen går på pension inden for en tiårig periode, og samtidig er det blevet meget sværere at få unge til at komme ind i branchen. Samtidig oplever transportsektoren, at den stigende digitalisering og teknologiske udvikling stiller stadig højere krav til nuværende og nye medarbejderes kompetencer.

Den udvikling stiller også større krav til de efteruddannelsesmuligheder, der tilbydes. I Danmark har vi heldigvis en lang og flot tradition for efteruddannelse, og de offentlige AMU-skoler tilbyder og leverer mange relevante kurser til de ansatte i transportsektoren. Men spørgsmålet er, om vi måske bør gøre det endnu bedre?

Efteruddannelsessystem bør kigges efter i sømmene
Transportbranchens medarbejdere bør altid have en god og fleksibel adgang til efteruddannelse. I takt med at kravene til transportvirksomhederne vokser, så skal virksomhedernes medarbejdere sideløbende tilbydes de rette kompetencer tilpasset til udviklingen.

I vores optik betyder det, at det nuværende efteruddannelsessystem bør kigges efter i sømmene, så de behov, der efterspørges, også matcher uddannelsessystemet. 

En mere fair og lige konkurrence mellem offentlige og private kursusudbydere kan være en del af løsningen. Erfaringerne viser nemlig, at private aktører kan tilbyde effektive, fokuserede og fleksible uddannelsesforløb, der er snært tilpasset virksomhederne i transportsektorens arbejdsrytme.

Tiden synes derfor at være løbet fra den nuværende konstellation af efteruddannelsestilbud, fordi der ikke i alle tilfælde er ens vilkår mellem de offentlige og private kursusvirksomheders rammevilkår.

Tag for eksempel DEKRA, der udbyder efteruddannelsesforløb på transportområdet. DEKRA er, som CEPOS’ direktør Martin Ågerup også tidligere har fremhævet, lykkedes med at vinde markedsandele på de områder, hvor de må agere.

Mere fair konkurrence mellem det offentlige og det private
Private aktører møder desværre i dag begrænsninger i, hvilke kurser der kan udbydes. Eksempelvis har ingen private aktører i dag mulighed for at tilbyde truckcertifikatkurser – de er i stedet i et reelt offentligt monopol.

På trods af en god økonomi for de offentlige skoler på disse kurser er konsekvensen af den manglende konkurrence på dette område, at branchens kommende medarbejdere risikerer at møde nedslidt materiel og køretøjer, der ikke er tidssvarende. AMU-kurserne inden for lager, logistik og transport bør efter ITD’s mening konkurrenceudsættes, således at offentlige og private aktører kan byde på opgaven. Hvilket alt andet lige vil få positiv effekt på kvalitet og service.

Der er også andre begrænsninger i den nuværende model, som gælder både for offentlige og private aktører. Her tænker jeg især på, at der er regionale begrænsninger for, hvor man må udbyde kurser, hvilket reglerne tilsiger i dag.

Udgangspunktet bør i stedet være, at alle kursusudbydere kan tilbyde kurser til dem, der har brug for det, på de tidspunkter, hvor det passer medarbejderen og virksomheden, og der hvor det nu engang er bedst at afholde kurserne.

Dermed kommer ledige hurtigere ud på arbejdsmarkedet – til gavn for transportbranchens virksomheder.  Transportsektoren har behov for langsigtede planer og øget fleksibilitet, så virksomhederne kan være sikre på arbejdskraft i fremtiden, og som råder over de efterspurgte kompetencer.

Et bedre samspil og mere fair konkurrence mellem private og offentlige kursusudbydere er en af de løsninger, der kan øge kvaliteten af arbejdsstyrken i branchen.

Forrige artikel Pendlere: Er regeringen ved at afspore DSB? Pendlere: Er regeringen ved at afspore DSB? Næste artikel EL: Vi bør investere i DSB, ikke privatisere det EL: Vi bør investere i DSB, ikke privatisere det