Producent: Vi må planlægge, hvordan vores tog kan genanvendes efter endt liv

DEBAT: Når vi taler om klimaaftryk i forbindelse med toge, bør vi ikke kun kigge på, hvilket brændstof de kører på, men også hvordan de kan produceres mere klimavenligt, skriver Emmanuel Henry.

Af Emmanuel Henry
Direktør, Alstom Danmark

Med klimaloven fra december sidste år har Danmark sat et ambitiøst mål for den grønne omstilling.

Det mål gælder også for jernbanen. Heldigvis er vi i fuld gang med et nyt signalsystem, elektrificering og ikke mindst både regionale og nationale togindkøb.

Vi taler i den forbindelse meget om, hvilke energikilder der skal drive vores tog i fremtiden. Det er naturligt, da drivmidlerne repræsenterer en stor del af togets CO2-aftryk, men hvorfor taler vi ikke også om selve togsættets klimaaftryk?

Faktisk er der meget at hente, hvis vi ser på, hvordan vi kan producere grønnere og øge genanvendelsen af vores tog.

Når togenes liv ender 
I dag er langt størstedelen af alle tog drevet af diesel, men i både Danmark og resten af verden er man i gang med at omstille til mere klimavenlige drivmidler. Hvis vi ikke blot ser på, hvordan togene drives, men også hvordan de produceres, er der også her en del CO2 at spare.

I vores optik skal tog produceres så klimavenligt som muligt, og samtidig skal mest muligt af toget kunne genanvendes. For hvad stiller man op med togvogne, når de en dag ikke kan anvendes længere?

Allerede nu må vi planlægge, hvordan vores tog kan genanvendes efter endt liv. Mange togdele har mulighed for at få flere liv, hvis de let kan adskilles efter brug og genanvendes i en ny sammenhæng.

Derudover kan vi reducere miljø- og klimapåvirkningen under produktion og drift ved at bruge lettere, mindre miljøskadelige og genanvendte materialer.

Gulve af plastikflasker
Derfor har vi i Alstom igangsat et stort udviklingsprojekt. Her er vores ambition at reducere klima- og miljøbelastningen ved vores tog markant – fra produktion til efterliv.

Projektet har blandt andet ført til gulve lavet af genanvendte plastikflasker, en genanvendelse af op til 95 procent af toget og et design, som gør det nemt at adskille toget, så dele kan udskiftes eller genanvendes.

Transportsektoren står i dag for en fjerdedel af verdens CO2-udledning, og inden 2050 forventes den globale trafik at fordobles. Leverandører, udviklere, operatører og myndigheder bør derfor samarbejde om at tænke både langsigtet og cirkulært, når det kommer til miljø- og klimapåvirkninger, og samtidig integrere de hensyn som centrale principper i reguleringer og indkøb.

Allerede i gang 
Vi er nødt til at udvikle fælles standarder, så vi kan sammenligne produkters miljøpåvirkning i løbet af deres levetid og samtidig understøtte en mere systematisk dataindsamling af miljøpåvirkning gennem hele produktets livscyklus.

På Alstoms designcenter i Frankrig er vi i fuld gang. Vi kigger allerede nu på, hvordan togvogne let kan adskilles efter brug, så materialerne kan genbruges eller genanvendes.

For hvis vi skal lykkes med et mere bæredygtigt samfund, skal bæredygtigt design vinde frem som et centralt paramenter, når vi vurderer bæredygtighed.

Forrige artikel DTL: Udenlandske chauffører skal kunne tilbageholdes for ubetalte afgifter DTL: Udenlandske chauffører skal kunne tilbageholdes for ubetalte afgifter Næste artikel Niels Fuglsang: Dyrenes velfærd under transport er et fælles ansvar Niels Fuglsang: Dyrenes velfærd under transport er et fælles ansvar