Alternativet: Klimavenlig transport kræver handling

DEBAT: Transportsektoren står over for en enorm omstilling, hvis vi skal indfri vores klimamål – og det skal vi. Vi skal turde afprøve nye initiativer, der øger den bæredygtige mobilitet, skriver Christian Poll (ALT).

Placeholder image
Vi skal turde afprøve nye initiativer, der øger den bæredygtige mobilitet, skriver Christian Poll (ALT). Foto: Folketinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Christian Poll (ALT)
Transport- og klimaordfører

Den globale klimaaftale, der blev vedtaget i Paris i december nødvendiggør, at vi hurtigst muligt går i gang med at reducere vores udledning fra samtlige sektorer i det danske samfund.

Men vi må erkende, at regeringen ikke har ting i støbeskeen, som vil omstille det danske transportsystem i en klimavenlig retning. Hvor er visionerne i regeringens transportpolitik?

Som følge af EU’s fælles klimapolitik skal Danmark reducere drivhusgasudledningerne i den ikke kvotebelagte sektor (biler, bønder og bolig) med 36-40 procent i 2030 i forhold til 2005. Derfor konkluderer Klimarådet, altså regeringens rådgivere på klimaområdet, i sin første rapport, at transportsektoren må skulle forvente at reducere sine udledninger med 28 procent i 2030, hvis Danmark skal leve op til sine klimaforpligtelser i EU – og det skal vi.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til andersen@altinget.dk

Samtidig skal vi arbejde for, at EU til stadighed sætter sig mere ambitiøse mål. Hvis vi skal leve op til Parisaftalens mål om en maksimal global temperaturstigning 1,5,-2 grader, skal vi som region for alvor i arbejdstøjet nu.

Regeringens politik er helt sort
Jeg er glad for, at de Radikale, Enhedslisten, SF og Alternativet i vores fælles klimamanifest ’A Moonshot for Europe’ er blevet enige om – og har fået 22 andre grønne partier i hele Europa med på – at den europæiske transport skal være fossilfri i 2040. Derfor skal Danmark være et grønt teknologilaboratorium for bæredygtig transport.

Hvordan skal vores virksomheder kunne drive forretning, hvis rammebetingelser konstant skifter, som den politiske vind blæser? Det kan ingen være tjent med.

Christian Poll (ALT), Transportordfører

Transportsektoren skal have en positiv effekt på folkesundheden og være el- og brintdrevet. Derfor er regeringens udfasning af afgiftsfritagelsen af elbiler også et skridt i den forkerte retning. Det er faktisk helt sort. Der er tværtimod brug for at skabe stabile rammebetingelser, der understøtter omstillingen til en grønnere transport.

Det gør regeringens transportpolitik ikke. Hvordan skal vores virksomheder kunne drive forretning, hvis rammebetingelser konstant skifter, som den politiske vind blæser? Det kan ingen være tjent med.

Transport er en afgørende del af vores dagligdag. I dag er der omkring 750 millioner biler i verden, og fremskrivninger viser, at hvis tendensen fortsætter, vil dette tal være fordoblet i løbet af de næste 30 år. Vi kommer ikke til at bevæge os mindre i fremtiden – nok tværtimod. Derfor har vi brug for teknologisk innovation. Vi har brug for en seriøs debat om, hvordan vi udvikler det mest intelligente transportsystem i verden.

Elbiler er kun en del af ligningen i et samfund med bæredygtig transport, som består af en portefølje af løsninger. Men vi har også brug for reelle alternativer til privatbilismen. Vi skal til at sikre adgang og ikke ejerskab og gøre samkørsel mere attraktivt.

Fyld bilen op
Man kunne f.eks. gøre det billigere at køre en fuld bil over broen, lave særskilte stoppesteder kun for delebiler og generelt se på beskatning og regulering på området. Vi skal afkoble vores forhold til den private og ejede bil, som i en fremtid med en bæredygtig transportsektor vil være irrelevant.

I dag kører vi i gennemsnit 1,4 personer rundt i en personbil med plads til fem. Det er spild af ressourcer, og der ligger et kæmpe potentiale i at få fyldt bilerne op. Det vil mindske trængslen og CO2-udledningerne og samtidig mindske behovet for hele tiden at bygge nye veje. Lad os være innovative og se på tiltag, der kan understøtte mere samkørsel.

Lad os få gang i roadpricing, der af den forrige borgerlige regeringens transportkommission blev vurderet til et af de mest omkostningseffektive virkemidler til grønnere og bedre transport.

Bæredygtig mobilitet sker ikke blot, fordi vi opfordrer folk til det. Vi skal derfor skabe de rette incitamentsstrukturer for sunde og bæredygtige transportformer, hvor fordelene ved at vælge dem er tydelige. Det skal udover at være det bedste for vores klima og miljø også være det letteste og mest effektive. Der skal være plads til, at vi alle kan komme frem.

Omtalte personer

Christian Poll

Specialkonsulent, DTU, afdelingen for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering
civilingeniør (DTU,1991)

    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser