Gitte Seeberg: Fritag grønne biler for moms og afgifter

DEBAT: Regeringens klimaudspil, som skal begrænse CO2-udledningen fra vejene, modarbejdes af afgifter samt moms på grønne biler og af EU’s indre marked, mener administrerende direktør i Autobranchen Danmark, Gitte Seeberg.

Af Gitte Seeberg
Administrerende direktør, Autobranchen Danmark

Det er svært at være andet end grøn i disse år.

FN’s klimapanel har netop tegnet et meget dystert billede af klodens tilstand, hvis ikke det lykkes at holde jordens gennemsnitlige temperaturstigning mellem 1,5 og 2 grader i dette århundrede – og helst i den nedre ende.

Nu kan man selvfølgelig vælge at hoppe på Trumps vogn og fornægte al tale om menneskeskabte CO2-problemer.

Men det gør vi ikke i AutoBranchen Danmark, da det ikke bare vil være utroværdigt, men faktisk også vil være et svigt over for de millioner af bilister, der godt ved, at deres biler udleder CO2 og dermed er en del af problemet – men også en del af løsningen.

Grønne biler skal have betragtelig check
Vi ser regeringens mål som ambitiøse, og i det udtryk ligger også, at vi kun ser dem realiseret, hvis politikerne er klar til tage skridtet fuldt ud og binde en ganske betragtelig check i halen på de grønne biler.

Vi taler ikke om småpenge. Den grønne revolution, som der jo reelt er tale om, kommer til at koste for alle i samfundet.

Danmark skal frem til år 2030 reducere sine CO2-udledninger fra den ikke-kvotebelagte sektor med 32-37 millioner tons, og dissekerer man regeringens udspil, er der brugt mange prokuratorkneb for at komme op på den mængde.

Regeringens målsætning er en million grønne biler på vejene og et stop for benzin- og dieselbiler i 2030.

Kan det lade sig gøre?

EU står i vejen for regeringens planer
Udover finansieringen af de måske 88 milliarder kroner, som økonomer har beregnet, at det vil koste at indfri regeringens målsætning i tabte registrerings- og benzinafgifter, ligger der også en kæmpe bump på vejen, som hedder EU.

Det indre marked er en hjørnesten i hele EU-samarbejdet, og det sikrer varernes frie bevægelighed. Har man set sig lun på en bil i et andet EU-land, kan man altså frit importere den ved at betale de afgifter, man nu en gang skal.

Så før der kommer en fælles EU-beslutning, er det svært at tro på, at regeringens målsætninger bliver indfriet.

Imens afholder EU sig da heller ikke fra at stramme skruen over for bilfabrikkerne. Allerede fra 2020 bliver producenterne pålagt meget restriktive krav til bilernes CO2-udledning på maksimum 95 g/kilometer, og de risikerer samtidigt milliardbøder, hvis de overskrider grænsen.

Samme vej trækker Rådet, Kommissionen og parlamentet, som er langt med at blive enige om at begrænse bilernes CO2-udledning med et sted mellem 35-40 procent inden 2030.

Afskaf afgifter på alle grønne biler
Med regeringens udspil vil de fastfryse den lave registreringsafgift på 20 procent frem til 2021. Med andre ord vil prisen på elbiler generelt ikke stige i de kommende år, men den vil heller ikke falde.

Men er det nok. Jeg tvivler. Sidste år blev der solgt 700 elbiler i Danmark, og niveauet bliver nok omtrent det samme i år. Nu vil man så fastholde prisen, men noget kunne jo tyde på, at det netop er prisen, som den er gal med.

Mit bedste råd til regeringen er derfor at følge det norske eksempel.

Afskaf registreringsafgiften og momsen på elbiler og gerne også på alle andre grønne biler - herunder hybridbilerne. Det vil for alvor bidrage til at sætte strøm på den grønne revolution.

Forrige artikel Arriva: Kære regering, husk nu pendlerne i sammenhængsreformen Arriva: Kære regering, husk nu pendlerne i sammenhængsreformen Næste artikel Jens Joel: Mere fup end fidus i Løkkes grønne paroler Jens Joel: Mere fup end fidus i Løkkes grønne paroler
 • Anmeld

  Henrik Gudmundsson

  Momsfritagelse for elbiler

  Skatteministeren har bl.a i et svar til Folketinget i 2017 oplyst at elbiler ikke kan fritages for moms i henhold til EU's momsdirektiv. Så der står EU altså også i vejen..

 • Anmeld

  Henrik Gudmundsson · CONCITO

  ...men måske i fremtiden

  EU-kommissionen giver samme svar til et spørgmål fra Parlamentet i 2016: momsfritagelse for elbiler tillades ikke af momsdirektivet i dag. Men i samme svar antyder kommissær Moscovici at kommission godt kan se pointen, at der er forhandlet (andre) undtagelser i momsdirektivet med enkelte lande, samt at kommissionen selv vil fremlægge forslag til mere fleksible momsregler gennem revision af direktivet, som måske vil kunne åbne for momsfritagelser for elbiler. Jeg ved ikke om der siden er sket noget på det. (P-006258/2016 Answer given by Mr Moscovici on behalf of the Commission (26.9.2016))

 • Anmeld

  Ivan Lund Pedersen

  Elendig ide med flere begunstigelser af el-biler. Man skal i stedet genoprette beskatningen af benzin- og dieselbilerne

  At bilbranchen vil have ekstra lettelser ligger lige for. Der er siden 2007 sket så enorme lettelser af registreringsafgifter på personbiler at Mercedes kalder de seneste tre for "astronomiske". Hvis man skal stimulere salget el-biler til erstatning for fossilbiler må man gøre disse dyrere. I den forbindelse vil jeg henvise til mit indlæg på Altinget.dk
  https://www.altinget.dk/transport/artikel/noah-blaablok-har-allerede-saboteret-overgangen-til-groennere-biler
  Med venlig hilsen, Ivan Lund Pedersen, NOAH-Trafik

 • Anmeld

  Ivan Lund Pedersen

  Oversigt over de seneste tre års afgiftslettelser på store personbiler

  Her henvendelse til Skatteudvalget med gennemgang af de økonomiske konsekvenser af de afgiftslettelser for store biler, som er gennemført de seneste 3 år. Der bliver ud fra Skatteministeriets beregninger et umiddelbart provenutab på ca. 26 mia. kr. frem til 2025. De afgiftlettelser, som blev gennemført i 2007 har givet et årligt afgiftstab på omkring 10 mia. kr.

  https://www.noah.dk/nyheder/afgiftslettelser-luksusbiler-giver-provenutab-pa-ca-26-mia-kr-frem-til-2025

 • Anmeld

  Flemming Sørensen

  Registreringsafgift over 60% gavner ingen

  Elbiler burde klart fritages for afgift. Afbrænding af benzin og diesel koster det danske samfund 27 mia om året iflg IMF. https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew070215a

  Iøvrigt indbringer registreringsafgifter over 60% intet til samfundet. Ingen overhovedet har gavn af det. https://www.cepos.dk/artikler/konsekvenser-af-aendringer-af-registreringsafgiften