DSB har ikke givet noget løfte om, at alle 14 togsæt skal være indsat i landsdelstrafikken i maj måned, siger Lars Barfoed. Men det er trafikpolitikerne helt uenige i (Foto: dsb.dk)

Barfoed: IC4-tog skal ikke køre i maj

12. maj 2009 kl. 20:00
IC4: Transportminister Lars Barfoed (K) slår nu fast, at det ikke indgår i DSB's ultimatum til AnsaldoBreda, at IC4-togene skal være i drift inden udgangen af maj. Trafikpolitikerne vil stille Barfoed til ansvar - togene skal køre i maj.
| Flere
Ingen ud over transportministeren, DSB og den italienske togproducent AlsaldoBreda kender den konkrete ordlyd i DSB's IC4-ultimatum. Men det indeholder med sikkerhed ikke, at de 14 togsæt, der skal være leveret i maj 2009, også skal indsættes i drift i maj. Det slår transportminister Lars Barfoed fast i et svar til Enhedslistens Per Clausen. Dansk Folkeparti vil stille ministeren til ansvar, og Enhedslisten har kaldt ministeren i samråd.

Enhedslisten har i et §20-spørgsmål spurgt ministeren, om han vil sikre, at DSB lever op til sit løfte om, at der skal køre 14 IC4 tog med passagerer inden udgangen af maj.

Men det kan Lars Barfoed ikke pålægge DSB, for det indgår ikke i ultimatummet, fremgår det af svaret:

"DSB stillede den 19. maj 2008 AnsaldoBreda et ultimatum, hvoraf det fremgik, at AnsaldoBreda i maj 2009 skal have leveret et kontraktuelt og typegodkendt togsæt til landsdelstrafik som sammenkoblet togsæt samt 14 enkeltkørende togsæt til landsdelstrafik. Der er ikke i den forbindelse givet noget løfte fra DSB's side om, at alle de pågældende togsæt skal være indsat i trafikken"

Lars Barfoed slår fast, at i relation til ultimatummet er det klart, at AnsaldoBreda skal levere togene til DSB. Men det er DSB, der er jernbaneoperatøren og dermed ansvarlig for indsættelse af togene i landsdelstrafikken.

DSB: IC4 kommer ud at køre efter maj
DSB skrev i en pressemeddelse i maj 2008, at IC4-togene skulle være godkendt og indsat i landsdelsdrift inden udgangen af maj. Men d. 22. april 2009 sagde DSB-direktør Søren Eriksen til Ritzau, at IC4-togene vil blive indsat i landsdelsdriften efter udgangen af maj og hen over sommeren og efteråret. Den udmelding fik trafikpolitikere fra både regeringen og oppositionen til at stejle og kræve, at togene kører inden udgangen af maj.

Nu står der klart, at AnsaldoBreda ikke er forpligtet på, at togene kører i Danmark inden d. 31. maj. Men det ændrer ikke på, at politikerne stadig har den forståelse, at IC4-togene skal køre i maj.

Bred politisk enighed: IC4 skal køre i maj
Der er nemlig bred politisk enighed fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti om, at teksten hele tiden har lydt, at togene skulle køre i maj 2009 og ikke senere. Den eneste debat, der har været om tidspunktet for togenes indsættelse i trafikken, handlede om, om det var i starten eller slutningen af maj måned, ultimatummet skulle falde. Det siger Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen:

"Vi har som trafikordførere været large over for DSB og sagt, at vi kunne leve med en formulering, der hed inden udgangen af maj, men så kan vi heller ikke leve med andet. Så det her kommer helt bag på mig," siger Kim Christiansen, der mener, at Lars Barfoed har glemt at lytte efter, hvis hans opfattelse pludselig er, at IC4-togene ikke skal køre i maj.

"Da det i sidste ende er ministeren, der er ansvarlig, så må vi drage ministeren til ansvar, hvis ikke det sker. Vi kan ikke acceptere, at tingene bliver skubbet yderligere, vi har været meget langmodige i det her som politikere, og der er ikke mere snor at give af nu," siger Kim Christiansen.

EL: Barfoed har et alvorligt problem
Enhedslisten er helt på linje med Dansk Folkeparti. Per Clausen er overrasket over svaret fra ministeren og kalder det "i modstrid med de udmeldinger, der tidligere er kommet fra DSB.":

"Det betyder sådan set, at den accept, som det politiske system har haft af DSB's ultimatum, grundlæggende har hvilet på en falsk forudsætning, og det synes jeg ikke er holdbart," siger Per Clausen, der tror, at DSB nu befinder sig i en situation, hvor AnsaldoBreda på den ene side har leveret nok tog til at DSB ikke kan vinde en retssag - men hvor togene på den anden side stadig ikke kan køre:

"Men så burde man ærligt og redeligt forklare os, hvad der er forklaring på dét i stedet for at forsøge at lade som om, at man hele tiden har sagt det samme, for det passer simpelthen ikke," siger Per Clausen, der mener tilliden mellem politikerne og DSB nu har lidt et alvorligt knæk.

"Jeg har forstået, at alle folketingspartier er enige om, at disse tog skal ud at køre i maj. Og når det står fast fra et flertal i Folketinget, så har både DSB og ministeren jo et kæmpestort problem," siger Per Clausen.

Han har nu kaldt ministeren i samråd for at skabe klarhed over Barfoeds udmelding.

 

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK