Bondam: Afsæt penge til ny cykelpulje

DEBAT: Cykling er en del af løsningen på en lang række af vores samfundsudfordringer, og få andre steder er der så stor samfundsøkonomisk gevinst, som når der investeres i cykling, skriver Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet.

Af Klaus Bondam
Direktør Cyklistforbundet 

Op til valget sidste år lavede Cyklistforbundet en spørgeundersøgelse blandt 756 folketingskandidater om deres holdning til cyklisme.

Et af spørgsmålene var, hvilket engagement staten bør have i cykelpuljer efter år 2015. Undersøgelen viste, at et overvældende flertal i både rød og blå blok ønskede at hæve eller bevare niveauet af investeringer i cykelpuljer (se tabel nederst i artiklen).

Selvfølgelig sidder pengepungen løsere op til et valg end efter, men alt andet lige viser undersøgelsen, at der er et bredt politisk ønske om at prioritere cykling i statslig transportpolitik. For cyklen er i Danmark – i modsætning til andre lande – en ligeværdig del af vores transportsystem, både som selvstændig transportform og i kombination med bil, bus og tog.

Cykling løser samfundsproblemer
Derudover har cyklens afledte effekter på trængsel, klima og sundhed en enorm samfundsmæssig værdi.

Nu lykkedes det i sidste øjeblik at indføre en delvis bilfri søndag i København. Men prøvede man i stedet at holde bare én cykel-fri mandag i hovedstaden, ville det hurtigt stå klart, at var det ikke for cyklen, ville hovedstadens trafik bryde sammen. Tog man cykling ud af ligningen og målte danskernes fysiske aktivitetsniveau, ville det stå lige så klart, at antallet af befolkningssygdomme som overvægt og diabetes ville eksplodere. Og det europæiske cyklistforbund (ECF) har lavet beregninger, der viser, at hvis cykelandelen i resten af EU var den samme som i Danmark, ville det spare CO2 svarende til 12-26 procent af transportsektorens CO2-reduktionsmål frem mod 2050.

Cykling er en del af løsningen på en lang række af vores samfundsudfordringer, og få andre steder er der så stor samfundsøkonomisk gevinst, som når der investeres i cykling. F.eks. viser en Cowi-analyse af Cyklistforbundets og TrygFondens skolecyklings-kampagne, Alle Børn Cykler, en intern rente på 50-75 procent i afkast. Når flere børn sætter sig i sadlen, så kan det altså også måles på bundlinjen.

Bredt samarbejde
Men TV Avisen kunne over sommeren fortælle historien om, at danskerne i dag cykler mindre end i 90’erne – også vores børn. Andreas Steenberg (R) og Rasmus Prehn (S) meldte i sommer klart ud, at de er parate til at prioritere 500 millioner kroner til en ny cykelpulje. Desværre var meldingen fra Venstres Kristian Pihl Lorentzen – igen - at man i stedet bør investere i vejudvidelser med henvisning til de blot 18 linjer i regeringsgrundlaget, der beskriver regeringens udgangspunkt for en transportpolitik.

Men det er mit håb, at transportministeren efter sommeren kan samle midler og opbakning til igen at få gang i et bredt transportpolitisk arbejde. For der er behov for en ambitiøs transportpolitik, som styrker mobiliteten på tværs og skaber sammenhæng mellem cyklen, bilen og den kollektive transport.

 

 

 

Forrige artikel Enhedslisten: Dansk klimapolitik sejler uden en styrmand Enhedslisten: Dansk klimapolitik sejler uden en styrmand Næste artikel S: Brug for stærk europæisk luftfartsstrategi S: Brug for stærk europæisk luftfartsstrategi