Bondam: Danmark på katastrofekurs, hvis cyklerne forsvinder

DEBAT: Politikernes ensidige fokus på inaktiv mobilitet kan føre til en folkesundheds-katastrofe, skriver Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Af Klaus Bondam
Direktør i Cyklistforbundet

Vi står med et skridt inde i en veritabel folkesundhedskatastrofe. En katastrofe, der ender med at blive meget dyr for vores samfund, hvis ikke vi snart handler.

Ensidigt fokus på inaktiv mobilitet
Vi har udviklet os til et samfund, der næsten ensidigt satser på den inaktive mobilitet, og som er ved at glemme at bruge kroppen, når vi bevæger os fra A til B. Godt 750.000 danskere har såkaldt prædiabetes – og over en million danskere har blandt andet på grund af en inaktiv livsstil ødelagt deres insulinregulering, hvilket er det første stensikre skridt på en livsstilssygdoms-diagnose.

Dette skræmmende tal burde få os til at bruge hovedet – og kroppen – meget mere. Alligevel fortsætter vi ufortrødent med et alt for stærkt trafikpolitisk fokus på inaktiv mobilitet. Vi har en transportminister, som man kan have mistænkt for primært at være optaget af selvkørende biler (om end man kan finde citater fra hans hånd, hvor han kækt udtaler "En regering kan kun elske cyklen" … indtil videre har det været en lidt kølig affære!).

Vi ser politikere, der med den ene hånd gør alt, hvad de kan for at udsulte - og udskælde - den kollektive trafik, ikke mindst togdriften, og med den anden studerer de Danmarkskortet intensivt for at finde plads til endnu en motorvej – eller tre. Og vi ser alt for mange borgere, der i fuld alvor mener, at en privat parkeringsplads midt på Rådhuspladsen er en menneskeret på niveau med ytringsfriheden.

Cykeldanmark kan blive fortid
Men 99 procent af danskerne opfatter sig ifølge undersøgelser som cyklister. Og de siger, at de lærte det, da de var under 10 år gamle. Når Danmarks Statistik spørger danskerne, så ønsker hele 96 procent af befolkningen, at der skal arbejdes aktivt for, at flere børn får mulighed for at cykle til skole. Så ret beset burde vi være en nation af cyklister. Men det er hastigt på vej til at blive fortid. Vi oplever i disse år et fald i antallet af cyklister - ikke mindst uden for de store byer - og meget bekymrende har vi set et markant fald de seneste 25 år af børn, der selv cykler til skole.

Derfor bør der i de kommende trafikforlig sættes signifikante midler af til cykelinfrastruktur - og med nøjagtig samme naturlighed, som der sættes midler af til andre typer infrastruktur. Vi ved, at når vi bygger nye trygge og sikre cykelstier, som skaber et fremkommeligt og logisk sammenhængende netværk lokalt, så kommer cyklisterne. Vi ved, at når der er tryg og sikker cykelparkering ved stationer og busstoppesteder, så er borgerne mere tilbøjelige til at kombinere cyklen og den kollektive trafik.

Brug for eksakt viden 
Men hvad vi ikke ved er, hvad der skal til for, at børnefamilier i øget grad benytter sig af cyklen som en del af børnenes daglige transport til og fra skole/fritidsaktiviteter med mere? Vi ved ikke, hvad præcist det er, der afholder børnefamilier fra at lade deres børn cykle i hverdagen?

Vi ved også alt for lidt om el-cyklens potentialer i hverdagsmobiliteten i Danmark. Hvilke danske og udenlandske erfaringer er der gjort på dette område? Hvilken særlig infrastruktur kræver det, og hvordan skabes grundlaget for sammenhængende supercykelsti-net på tværs af kommunegrænser?

Og så har vi brug for viden om, hvordan og med hvilke fysiske indgreb der kan sikres en øget andel af cyklister i landområderne? Hvordan styrkes en sammenhængende cykelinfrastruktur mellem landsbyer (blandt andet langs statsveje) - og hvordan sikres konkret en bedre sammenhæng for cyklister mellem land og by over hele Danmark.

Hvis vi igen skal være en nation af cyklister, og hvis vi skal sikre, at aktiv mobilitet bliver en naturlig del af danskernes hverdag med enorme folkesundhedsmæssige gevinster til følge, så kræver det, at vi investerer i ny viden. Ellers er vi på katastrofekurs. Intet mindre.

Forrige artikel FDM: Nu skal vejene have tiltrængte fordele i finansloven FDM: Nu skal vejene have tiltrængte fordele i finansloven Næste artikel SAS til Københavns Lufthavn: Brug flere penge på udvikling SAS til Københavns Lufthavn: Brug flere penge på udvikling