Bondam: Er Ole Birk cyklist i hjertet?

DEBAT: Cykling kan være med til at løse de stigende udfordringer med folkesundhed, klima og trængsel. Men det kræver handling fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), skriver Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet. 

Af Klaus Bondam
Direktør i Cyklistforbundet

"Jeg har den største respekt for valget af cykel, uanset hvad baggrunden er. Og jeg ser det som en helt naturlig opgave for Folketinget og regeringen at sikre en infrastruktur med gode forhold for de cyklende. Cyklister slider næsten ikke på vejene, de forårsager kun få alvorlige ulykker på andre trafikanter, de forurener ikke, og cykelmotion gavner folkesundheden. En regering kan kun elske cyklen."

Hvem sagde det? Var det afdøde socialdemokratiske miljøminister Svend Auken, administrerende direktør i DSB Flemming Jensen eller debattør Anne Sophia Hermansen?

Næ, det var såmænd transportminister Ole Birk Olesen (LA), da Cyklistforbundets magasin Cyklister for nylig stillede ham spørgsmålet 'Hvordan får vi flere op på cyklen?'

Fordele ved cyklisme 
Ole Birk Olesen gav her klare og lovende formuleringer, som vi gerne vil kvittere for. For ministeren har fuldstændig ret. Cykling bør prioriteres i statslig transportpolitik. Det bør være en helt naturlig opgave for regering og Folketing at arbejde for at få så mange danskere som muligt op på cyklen så ofte som muligt. At fastholde, at cykelinfrastruktur alene er et kommunalt ansvar, er tankeløst og mangel på politisk rettighed omhu.

Lad os tage lidt fakta: Hvert år dør ca. 6.000 danskere ifølge Statens Institut for Folkesundhed en for tidlig død som følge af fysisk inaktivitet. For hver kilometer, der bliver kørt på cykel i stedet for i bil, kan sundhedseffekten for samfundet ifølge Transportministeriet opgøres til næsten syv kroner. En tredjedel af alle danskeres bilture er - også ifølge Transportministeriet - på fem kilometer eller derunder, mens over halvdelen af bilturene er på 10 kilometer eller kortere.

Fra flotte ord til handling
Med de stigende udfordringer på folkesundheds-, klima- og trængselsområdet er vi nødt til at styrke aktiv og bæredygtig mobilitet. Cykling er en del af løsningen på en lang række samfundsudfordringer, og få andre steder er der så stor samfundsøkonomisk gevinst, når der investeres i cykling. 

Derfor er flotte ministerformuleringer, der anerkender statens rolle og cyklismens positive effekter i forhold til samfundsøkonomien, ikke nok. Der skal handling til.

Vi har glædet os over februar måneds store aftale, hvor forligskredsen bag 'Bedre og Billigere Offentlig Transport' - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale og SF – pålagde regeringen at afsætte 762 millioner kroner i 2017 og 2018 til en samlet transportaftale og øremærke 100 millioner af dem til forbedringer på cykelområdet herunder supercykelstier.

Det er en aftale med perspektiver. Med sådan en økonomisk håndsrækning kan kommunerne komme videre med at udvikle sikre og længere supercykelstiforløb over kommunegrænserne. De kan binde opland og by bedre sammen. De kan gennem anlæggelsen af ny infrastruktur få flere uden for de store byer til at cykle. Det er den vej, vi skal gå.

Det er nu, der skal gøres noget
I 2020 ophører en række af de nuværende transportforlig. Det er nu, at vi skal udfordre fortællingen om, at bilen er det nødvendige omdrejningspunkt for samfundsmæssig udvikling og vækst i pendlersamfundet. Det er nu, at der skal lines op til en aftale med en permanent cykelpulje fra 2020 og de kommende årtier frem. Det er nu, at der skal arbejdes for sikre cykelstier og ordentlig infrastruktur for cyklister overalt landet.

Lad os derfor se Ole Birk Olesen og med ham resten af regeringen gøre en virkelig forskel. Fordelene? De er uomtvistelige - både for den enkelte, for miljøet, for klimaet og for samfundsøkonomien.

Forrige artikel Vognmænd: Her skal Ole Birk være mere synlig Vognmænd: Her skal Ole Birk være mere synlig Næste artikel Ole Birk gør status: Min første tid som transportminister Ole Birk gør status: Min første tid som transportminister